tel 0 216 540 10 73     mail bilgi@obus-target.com
twitter facebook header_sosyal1 Ziyaretçi Defteri
l Haberler
s

Oksiyon-Suyun Raf Ömrü-Bakterisiz Su Kullanımı

ELEKTRO KİMYASAL SİSTEMLE Damacanaların temizlenmesi, kaynak suyuna iyonlarla bakır ilave edilmesi, akar sulardan bakterisiz temiz su üretimi, atık suların geri kazanılması, kullanım suyu tesisleri, otellerin, hastanelerin, sitelerin depoladığı suyun sterilizasyonu, yüzme havuzları, süs havuzları, yapay göletler, seracılıkta bitkileri bakterisiz su ile besleme, kuş ve piliç besleme çiftlikleri, fabrikalar, çok su tüketen işletmeler, plastik sanayiinde soğutma kuleleri.

ELEKTRO KİMYASAL SİSTEMİ İLE BAKIR İYON ÜRETİMİ+ OKSİJEN ÜRETİMİ
İyonizer sistemi ile sulara 0,2-0,3 ppm düzeyinde bakır iyonları verildiği  taktirde mikropları öldürmeye yeterlidir.Kaldıki sağlık bakanlığı suda 1 ppm bakır olabilir der.

1.BAKIR İYONİZER BÖLÜMÜ

1.BÖLÜM: BAKIR İYONİZASYON sistemi bizim vaz geçemediğimiz seçenektir. NEDEN diyerek sorunun cevabını aslında sizde verebilirsiniz. Kaynak sularında doluma gelen damacanalar belirli kimyasallarla temizlenmeye çalışılmaktadır. Son etapta her ne kadar kendi suyu ile durulanmakta ise de damacana içinde kimyasal kalmaktadır. Bu kimyasallar ozon ile rehabilite edilse de,ozonun her zaman klora ihtiyacı vardır. Zaman zaman kaynak sularında algılanan koku bu ozon&kimya uygulamasından oluşmaktadır. Başta Amerika olmak üzere bir çok ülke BAKIR İYON sistemini tercih etmekte ve ozon sistemini kullanmamaktadır. Hatta bir çok ülkede yasaklanmıştır. 


OKSİJEN+İYONİZER CİHAZI=OKSİYON

İYONİZASYON BULUŞU KİME AİTTİR VE TARİHÇESİ

    
İYONİZASYON sistemi NASA için 1969 yılında aya ilk astronotun inmesinden sonra uzay yolculuğu kapsamında özel olarak araştırılmış keşfedilmiş yüksek teknolojidir. Astronotların aya yolculuğunda mikropları öldürmek ve suyun arıtılmasını sağlamak için hedeflenmiştir. Üç hafta için planlanan bu yolculukta proje başarıyla uygulanmıştır. İYONİZER 1980 yılı başında NASA ya ait patentin düşmesi ile başta Amerika, Avusturalya ve Avrupa'da OZON ve UV sistemlerine kıyasla, çok yoğun olarak %80 kullanımla ön sıraya geçti.
OKSİYON CİHAZI=OKSİJEN+İYONİZER

İYONİZASYON NEDİR!.
    
Elektronik bakır , gümüş iyonizasyonu , suyu bakteri , virüs ve mikro organizmalardan temizlemek için kullanılan insan ve çevre sağlığına zararlı ve pahalı bir yöntem olan mikropları öldürmeye çalışan kimyasal çeşitlerinin tümüne alternatif olarak geliştirilmiş bir teknolojidir.

Çalışma şeklini şematik resimde gördüğünüz gibi Sizlere sunduğumuz İYONİZER sistemde, cihazımız tarafından elektrolize edilen  bakır ve

gümüş elektrotlar şeffaf boru içindedir.Bakır ve gümüş iyonları su ile karışıma geçer ve suyla özleşerek suyun içinde kalıcı bir element olur.

Damacanaya doldurulan su tüketilinceye kadar, oluşabilecek tüm bakterileri,virüsleri ve diğer mikro organizmaları öldürmeye devam eder.Tatsız,kokusuz ve uçucu olmayan, suyunuzun içinde var olan diğer elementlerin arasına karışır.Aynı zamanda suyunuzun kalitesi artar.
OKSİYON CİHAZI-OKSİJENLE BİRLİKTE BAKIR İYONLARI ÜRETİR

SİSTEMİN ANA KÜREDE KULLANILDIĞI ALANLAR   

Sistem Amerika başta olmak üzere birçok ülkede su kaynaklarında damacanaların temizlenmesinde, kaynak suyuna iyonlarla 
bakır ilave edilmesinde, akar sulardan bakterisiz temiz su üretiminde, atık suların geri kazanılmasında kullanım suyu tesislerinde, sitelerin depoladığı suyun sterilizasyonunda, yüzme havuzlarında, süs havuzlarında, yapay göletlerde, seracılıkta bitkileri bakterisiz su ile beslemede, kuş ve piliç besleme çiftliklerinde, fabrikalarda, plastik sanayiinde soğutma kulelerinde , adı geçen bu işletmelerin %80 %80inde bakterisiz su elde etmek için İYONİZER sistemi kullanılmaktadır.

OKSİYON CİHAZI-BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR

BU SİSTEMİ NEDEN KULLANMALIYIZ. OKSİYON CİHAZI-VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜR

Suya verilen bakır iyonları su içinde kalıcı olur.Suyun ısınması ilede daha aktif hale gelir ve bakterileri imha eder. Kimyasalların 
hepsinin ayrı ayrı vazifeleri olduğu halde, bakır iyonizer sisteminin başlıca üç ayrı vazifesi vardır. Suyun içinde olan bakterileri 
öldürmek, gözle görülemeyecek kadar bu küçük yaratıkların üremesini önleyip statik elektrikle binlercesini bir araya getirip 
topaklamak, filtrede tutulmasını sağlamak dolayısıyla koloniler oluşturmasını önlemek ve suya  parlaklık vermektir.

Bu başarı elektrotların belirli alaşıma sahip olmasından kaynaklanır. Bu metaller ise bakır, gümüş ve çinkodan ibarettir.Bu elektroliz işlemi sırasında elektrotlara verilecek akım çok iyi hesaplanmalı ve elektrotların kendi ağırlığını kaybettikçe de cihazdaki microproses vasıtası ile her an hesap edilerek akım değişimi sağlanmalıdır. Bunun altında kalan hesaplamaların hiç biri başarı gösteremez. Cihazlar bir görsellikten öteye gidemezler.

Kimyasalların hiç biri tüm bakterileri, virüsleri, mikro organizmaları tam imha edemez, etkili olmaz veya yetersiz kalır. Yosunlanma bu sebeple çok hızlı artar.Genelde klorun yardımına ihtiyaç duyan ozon çok etkili olmasına rağmen gaz halinde koku verirken aynı zamanda suyun tadını bozar ve kısa zaman içinde suyu terk eder. İçme sularında bu terk etme kapağın kalitesi, veya makinede iyi kapama basıncı kullanılmaması ve en mühimi havanın sıcaklığı en büyük etkenlerden bir kaçıdır. Suya verilen iyonlar ise sıcaklıkta daha etkili olduğu gibi damacana dibinde kalan en son su damlasının bile içinde kalan bir elementtir ve vazifesi olan bakteri ve virüsleri öldürme işlemine devam eder.

Sağlık bakanlığımızın içme sularında 1 ppm bakıra müsaade etmesi ise, aslında 1 ppm bakır miktarının insana yararlı olmasındandır. 1ppm miktarın ne olduğunu açtığımızda milyonda bir anlamına gelir. Bir ton su bin litredir. Bin litre su ise bir milyon gramdır. Demekki bin litre su içtiğimizde bir gram bakır alırız ki bu vücudumuzun istediği bakırın yanında küçük bir birim olarak kalır. İyonizer sistemi 0,2-0,3 ppm bakırı su içine karıştırdığı taktirde vazifesini başarıyla yapmış olur. 
OKSİYON CİHAZI-DAMACANA YIKAMADA KİMYA KULLANDIRMAZ.


OKSİYON CİHAZI-SICAK ORTAMDA DAHA ETKİLİDİR

SU ARITMA CİHAZLARINA GÖRE İYONİZER.

Su nereden çıkarsa çıksın içindeki elementlerin miktarı ile, elementlerin farklılığı ile, sertliği ile, pH derecesi ile, sıcaklığı ile alkalin derecesi ile,bulanıklık derecesi ile, tuz oranı ile, tadı ile, şehir sularında ise suya atılan klor ile birbirinden çok ayrı sulardır. Bilhassa evlerimize ve işyerlerine verilen şehir suları suyun bize ulaştığı borulara girdiği anda hatırı sayılır mükemmellikte ise de bizim tesisatımızdan bardağa veya arıtmaya girdiği ana kadar çok değişmekte ve vasıflarını kaybetmektedir. Tesisatlar genelde yıllarca önce yapılmış tesisat içi ve dışı ile korozyana uğramış mikrop yuvalarıdır. Arıtmalar ister evimizde, işyerimizde veya kaynakta olsun belirli müşterek elemanların içindeki elementlerden geçerek küçük partikülleri tutmaya ve tat değiştirmeye odaklıdır asla bakterileri öldürmekle uğraşmazlar. Direk musluğumuza gelen suda az miktar klor olmasına rağmen ölçülebilir derecede klor vardır. Klorlu suyu içmek veya koklamak çok tehlikelidir. Klorun arıtmayla atıldığı hiçbir literatürde yoktur. Evimiz için satın aldığımız suları daha uygun hale getirmek için arıtma kullanmak daha akıllıca bir tercih olabilir. 
OKSİYON CİHAZI-SUYUN RAF ÖMRÜNÜ AYLARCA UZATIR.

ÜRETTİĞİMİZ SİSTEMLER VE KAPASİTE      
Cihazlar sahip olunan suyun tonajına, günlük kullanımına, suyun özelliklerine göre seçilir. Az veya çok su kullanımı, su kaynağı, fabrika, holding veya bir şehir suyu kapasitesi fark etmez. OBÜS TARGET in ürettiği doğa dostu sistemler diğer donanımları ile kaynak sularını,yağmur sularını, kuyu sularını, kullanılmış atık ve bulanık suları iyileştirmek için, suyun ihtiyacına göre ayrı modeller sunar. OKSİYON CİHAZI-SU KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞKENDİR.

2-OKSİJEN ÜRETİM BÖLÜMÜ


2.BÖLÜM:OKSİJEN JENARÖTÖRÜ. Bu bölüm kaynak olarak suyunuzu kullanır. Elektroliz yolu ile parçalanan H+02 olarak deponuzdaki suyu parçalar OKSİJEN ÜRETİR. Suyun içinde dezenfeksiyon işini tamamlar ve tekrar hidrojen ile birleşerek su olup özüne döner. Size doğal, saf, kokusu olmayan oksijeni bedava üretir. Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar. Cihazın menü bölümünden seçerek istediğiniz ayarları yapmak parmaklarınızın ucundadır.
Cihazlarda olmazsa olmaz müşterek özellikler vardır.

- OBÜS TARGET elektronik dc voltaj otomatik kontrollü pano ve panonun kumanda ettiği başarıyla çalışan, komponentlerin listesi.
- Ölçülemeyecek kadar az enerji tüketimine sahip elektronik teknoloji.
- DC enerjinin miliamper akım ve düşük voltaj kontrolü.
- Sadece su akış sırasında algılama ile haberleşip çalışan sistem.
- Su akış haberini alıp kendini düzenleyen su yön valfi.

Bakır Elektrotlar
- Şeffaf boru üstünde montajlı bakır/oksijen hücresi OBÜS TARGET elektrotlarının hücresi.
- Bir çift kendi kendini temizleyen bakır plaka elektrot.
- Çok düşük akımla çalışır.0,3-1 ppm ve 2 ppm arasında bakır iyonları üretir.Bu iyonlar yavaş yavaş suya enjekte edilir.
- Suyun oksijen ihtiyacını üreten,bir çift titanyum elektrotlar.Bu oksijen üretimi ile ağır metallerin ve inorganik kimyasalların topaklanarak filtrede tutulmasını sağlar.
- DC enerjinin miliamper akım ve düşük voltaj kontrolü.
- Sadece su akış sırasında algılama ile haberleşip çalışan sistem.
- Su tonajına göre seçilen minimum 450 lik kum filtresi. 
OKSİYON CİHAZI
- Cam filtre malzemesi.
- Ters yıkama için 6 yollu vanası.
- Normalde kapalı konumlu Programlanır ve suyun debisini ölçer valf.
- Birinci kalite dünya markası olan komponentler listesi.
- Su deposu ile iletişim sağlayan valf ve debi metre.
- Suyun pH ve Alkalin değerlerini devamlı dengede tutan dijital OBSİYONEL sistem.
- 2000 ile 6000 Litre temiz suyun depoya geçişinden sonra otomatik ters yıkama sistemi.
- Klorin oluşmasını önlemek için, basınca duyarlı zaman ayarlı otomatik deşarj sistemi.

OKSİYON CİHAZI-DOĞA DOSTU AKILLI SİSTEM

SİSTEMİN KULLANIM NEDENİ VE FAYDALARI

- Doğaya döktüğünüz 1 litre kimyasallı su 18 litre kaynak suyunu kirletir. Son derece zararlı kansorejen etkisi olan kimyasallardan insanımızı ve doğayı bu tehlikeden korursunuz.

- Kimyasalları stok yapmanıza gerek kalmaz, insan ve çevre sağlığını koruyarak doğa dostu olursunuz. 
- İnsan ve çevre sağlığı açısından hiçbir tehlikesi bulunmayan sistemler dizisi, elektrokimyasal teknoloji kullanarak yapılan dezenfeksiyon işlemi.
- Dezenfeksiyon için ihtiyacını suyun kaynağından kendi suyunuzdan OKSİJEN üreterek yapar.
- Oksijen üretirken statik elektrikle ölmüş mikro organizmaları topaklar ve cam filtrede tutar.
- Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar. OKSİYON CİHAZI
- Herhangi bir bakım gerektirmez. Bakım için elemana ihtiyaç duymaz.
- Olası bir durumu cihaz haber verir.
- Kurulu düzeninize uyumludur.Kurulu hiç bir elemana zarar vermez.
- Tesisatta kullandığınız fittings ve boru malzemeyi temiz tutar ömrünü uzatır.
- Ters yıkama yaptığınızda suyu bahçenize verebilirsiniz. Doğayı kirletmez kaynak sularına zarar vermezsiniz. 
- Kimyasallar ve ozon gibi koku vermez.
- Kaynak sularında son durulama ne her kadar zaman ayarlı yıkama ve birkaç bölgeden oluşsa da damacana içinde temizlik için kullanılan kimyasal kalıntısı olur.
- İyonizer sistemi, sadece durulama suyunun iyonlaştırılması için dahi olsa,kalan iyonlar insana faydalı  bakteri avcısıdır.
- Suda buharlaşıp yok olmaz.
- Sıcak havayı umursamaz. Sıcağı sevip üreyen bakterileri daha çabuk öldürür. Yosunlanmayı önler.
- ÜRÜNÜN raf ömrünü aylarca doğal tutar. Suyun parlak ve canlı görüntüsünün devamını sağlar.
- Suyun pH değerine etkisi yoktur. OKSİYON CİHAZI.İsterseniz pH ve Alkalini ayarlar.

Kaynaklara dolum için gelen damacanalarda milyonlarca bakteri var.Durulamada dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimyasallar bu bakteri ve virüslerin tamamını asla yok edemez.OKSİYON cihazı ile kaynağın suyundan suyun oksijenini açığa çıkarıp, tam hijyen sağlayalım. bakır iyon üretimi yapıp suya kalıcı savaşçılar katalım. SONRA Suyunuza son kullanım tarihini aylar ve yıllar yazmak sizin elinizde olsun.
Gelin bu yaratıkları damacanadan,sitelerdeki su depolarından, fabrikalarda kullanılan sulardan,soğutma kulelerinde kullandığınız sulardan, besi çiftlikleri ile seralarda kullanılan sulardan, bakteri ve virüslerin yaşamına son verip suyunuzu kurtarıp doğaya yardım edin.

OKSİYON CİHAZI İLE-BAKTERİ VE VİRÜSE SON

SEVDİKLERİMİZ SORUNSUZ BİR SUYU DÜŞÜNMEDEN KANA KANA İÇMELİDİR.

Devamını oku

s

CO2

PH Düşürücü CO 2 Otomatik Sistem.Karbon Dioksit pH Kontrol Sistemi
İşletme ve Bakım 
CO ² tüpü diğer güvenli teknik malzemelerle donatılmıştır. Bu donatılar kalitesini dünyaca kanıtlanmış elemanlar olmasına rağmen iş yerimizde performansları ayrıca test edilmiş ve işini göreceği yerde başarılı olabilmesi için havuzun doğal konumu, yerleşim durumu, olası doluluk oranına göre pH kontrolü için, akış hızı maksimum talebi karşılamak üzere önceden belirlenmiştir. Denetleyici vazifesi gören ana cihaz tarafımızdan ayarlanmıştır. Orantılı besleme kontrol mantığının hakim olduğu sistem tarafından belirlenen pH düzeltme işlemini sağlamak için akış kontrol cihazı derhal, pH sensörünü, oda kontrol ve haberleşme bölümünü harekete geçirir. Durumdan haber alan, selenoid valf derhal harekete geçer ve gerekeni yapar.


Akış kontrol ünitesinin bakımı minimum düzeyde olup normal bakım olarak,  temiz tutulması tavsiye edilir. Saha çalışmalarında edindiğimiz tecrübeler, bilgi alma ve araştırmalarımız 6.7 altında pH ölçümünün  hiçbir zaman oluşmadığını göstermektedir. Bu nedenle cihazımızı, günde 20 dakika ile çalışmaya başla komutu ile işe başlatıyoruz.

Bu zaman aralıkları genelde havuz boyutuna ve kaynak suyuna bağlı olarak 40 dakikaya kadar çıkabiliyor. pH testleri ile manuel kontrollerde rastladığınız bir duruma göre ayrıca arttırmak veya düşürmek her zaman elinizdedir. Ekonomik olmak için CO² sarfiyatında doğru zamanlara ayarlamanız çok önemlidir. Saha deneyimimiz pH sensörü veya sensörlerinin doğruluğunu devam ettirmek için kalibrasyonu ve temiz olması için bakım gereksinimini karşılamanız gerekir. Müşteriler, ilk 30 gün boyunca haftada iki kere bu testleri yapmalı ve temizliği ihmal etmemelidir. 

Standart bir yüksek basınç Karbon Dioksit silindirini,sisteme ait diğer komponentleri ile güvenli bir şekilde monte etmek gerekir. OBÜS TARGET sistemin beslemesini sizin zaman rolenizden alır.220 volt olarak bu enerji sisteme düzgün +,- %10 toleranslı voltaj olarak gelmelidir. ( bu mümkün değilse ,girişe regulatör almanızı ve monte ettirmenizi tavsiye ederiz.). Cihazımız aldığı bu voltajı temiz, DC Voltaja çevirir ve  denetler. Kullanıma bağlı olarak pH ın çok sık değişmesi ile orantılı,CO2 tüpünüz 4-6 hafta arasında gider. Genelde kurulumda bir yedek tüp bulundurmak gerekir.

CO2  SİSTEMLERİ

AKVARYUMLARDA
CO2 bitki tanklarının en önemli besinlerinden biridir. CO2 ‘i uygun miktarda sağlamak başarılı bir bitki tankı için çok önemlidir. 
Akvaryuma CO2’i sağlamanın birçok yolu vardır. Dikkat edilmesi gereken nokta CO2’in stabil bir şekilde tutulmasıdır. CO2 suyun ph’ını direk olarak etkilediğinden stabil olmaması ph’ın da sürekli olarak değişmesine neden olur ve bu durum hem canlılar hem de bitkiler için kötü sonuçlar doğurabilir. CO2’i akvaryumda kullanabilmek için çeşitli ekipmanlar vardır. Bu ekipmanları kuracağınız sistem ve tank hacmine göre seçmeniz gerekmektedir. 

1- Tüplü Sistem: Yüksek basınçta CO2 gazı ile dolu tüplere gerekli ekipmanların bağlanması ile CO2’in akvaryumda kullanılabilecek basınca getirildiği sistemdir.Bu sistemleri oluşturan belirli ekipmanlar vardır. Sistem pek çok farklı şekilde kurulabilir. Örnekler en düşük maliyetli sistemden en maliyetlisine doğru sıralanmıştır. Düşük maliyetli sistemlerin kontrolü oldukça uğraş gerektirir ve gereken işlemi zaman zaman yapamaz. Maliyetli sistemler ise tamamen otomatik olarak çalışabilirler.

Örnek Sistem Kurulumları:
pH sensörü+CO2 tüpü +Akış kontrol + Regülatör + Selenoid valf + Kısma valfi + Kabarcık sayacı + Reaktör den oluşur. 
Ayarladığınız pH düzeyine göre otamatik olarak gazı açar ve kapatır. Otomatik çalışır. Belirli aralıklar ile kalibre edilmesi gerekir. Çok çeşitli boyları bulunmaktadır. Bu tüplerdeki yüksek basınçlı gazı suya uygun miktarda verebilmek ve suya karıştırılmasını sağlamak için bazı ekipmanlar gereklidir. Tüplerin dolum basıncı 50 bar’ı geçmemelidir. Direk güneş ışığı ve sıcak ortamlarda bulunmaması daha iyi olur. Sistem birçok şekilde kurulabilir.Gerekli ekipmanlar doğru sıra ile kullanılarak sistem oluşturulur. 

b) Regülatör: Tüpte bulunan gazın kullanılabilir basınç düzeyine getirilmesini sağlar. Üzerinde genel olarak iki basınç göstergesi 
bulunur. Bunlardan  biri tüpün içindeki gaz basıncını gösterir. Diğer gösterge ise regülatörden çıkan gazın basıncını gösterir. 
Çıkış basıncının ayarlanması için regülatörün üzerinde ayar vanası bulunur bu vana ile çıkış basıncı  istenilen düzeye getirilebilir. Düzenli gaz çıkışı sağlamak için çıkış basıncının 5–10 bar arasında tutulması gerekir.

c) Slenoid Valf: Regülatörden çıkan gazın istenildiği zaman kesilmesini veya açılmasını sağlayan bir parçadır. Elektrik ile çalışır. 

d) CO2 Kontrol Üniteleri: 0,1 hassasiyetde ölçüm yapanları daha kullanışlıdır. Uzun ömürlü cihazlardır sadece pH elektrotlarının ömrü 1-2 yıldır. Bu zaman aralıklarında elektrotun değiştirilmesi gerekir.

e) Kısma Valf’i (ince ayar valf’i): Küçük fakat önemli bir parçadır. Regülatörden çıkan düşük basınçtaki gazı suya vermeye uygun miktara getirir. 3-4 saniyede 1 kabarcık gaz verecek kadar hassas olabilirler. Kısma valf’i ne kadar kaliteli olursa o kadar ince ayar yapma şansı verir. Herhangi bir ihtiyaçta kalitesini ve ölçüm aralığına dikkat ediniz. Kalitesiz ürünler ile uygun gaz çıkışı sağlamak çok zordur. Genellikle 10 bar basınca dayanıklıdırlar. Bazı özel regülatörlerin üzerinde ayrıca kısma valfi bulunabilir. 

f) Kabarcık Sayacı: Suya verdiğiniz gaz miktarını görmenizi sağlar. Basit olarak içinde su olan küçük bir kapalı kaptır. Gaz ayarının düzgün yapılması için mutlaka sistemde olmalıdır.

g) Reaktör: Sistemin en önemli parçasıdır demek sanırım yanlış olmaz. Akvaryuma gelen gazın suda çözülmesini sağlayan parçadır. CO2 gazı suda iyi çözünmedikten sonra en pahalı sisteme de sahip olmasınız hiçbir fayda getirmez. Bu nedenle ticari ürünler seçerken mümkün olduğunda tank hacminize uygun olanları seçmelisiniz. Ayrıca pleksi gibi malzemelerden de kendiniz çok çeşitli reaktörler yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz reaktör çeşitleri hayal gücünüzle ve el yeteneğinizle sınırlıdır. Akvaryuma ulaşan gazı ne kadar iyi çözerseniz o kadar uzun ömürlü ve stabil bir sisteme sahip olursunuz.


4- Tablet ve Toz CO2: Eriyince Ortama CO2 çıkaran tabletler ve tozlardır...

 

 

Devamını oku

s

Havuz Bakımı ve Eğitimi -1

YÜZME HAVUZU BAKIMI
Bir havuzu temiz, berrak ve sağlıklı tutmak için, iki ana alana dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi sağlanmalıdır, ve ikinci olarak havuzdaki istenmeyen kirler, tozlar, partiküller ve yabancı maddelerden arıtmamız gereklidir.
İLAÇLAMA
Havuzun dengesini koruması için rastgele kimyasal ilavesi yapılamaz. Havuzcunuzun tavsiyeleri bile yanıltabilir. Sık sık havuzun suyunun tahlilleri yapılmalıdır. Tahlillerin sonuçlarına göre havuz ilaçlaması yapılır.
Ayrıca, özel durumlarda ilave kimyasallar gerekebilir; örneğin şiddetli fırtınalardan sonra veya havuz bozulduğunda.
FİLTRASYON
Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadır. Bunun görevi hem katıları tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karışmasıdır.


Filtrasyon sistemine destek vermek amacıyla havuz fırçalanır ve dip süpürgesi yapılır. Bunun yanı sıra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbası veya kartuşu temizlenme ve aralıkla değiştirilme ihtiyacı taşır.


Havuzunuza ne kadar kimyasal gerektiğini kolayca hesaplamak için, size özel havuz hesap makineleri tasarladık. Su tahlil sonuçları ile bu hesap makineleri sayesinde havuzdaki kimyasal "tahminleri" ortadan kalkar. 


Sık bir havuz bakım düzeni olasılıkla sorunları önler ve havuzu rahatlıkla denge de tutar. Sorunlar ve dengesizlikleri önlemek hem çok daha kolay hem de çok daha hesaplıdır. Havuzunuzun günlük, haftalık ve aylık bakımlarını lütfen ihmal etmeyiniz. 
 
YOSUN ÖNLEYİCİ VE YOSUN ÖLDÜRÜCÜ
Havuz bakımında en sık yaşanan sorun yosundur. Normal bakım programlarında klor seviyesi düştüğünde, birkaç saat için bile, yosunun üremesi başlar. Yosunla mücadele için birkaç çeşit kimyasallar bulunur. Bunlar: yosun önleyiciler, yosun öldürücüler, İYONİZER mineral sistemlerdir.


YOSUN ÖNLEYİCİ
Bu kimyasallar haftalık olarak havuza ilave edilir ve yosunun üremesine engel olmaya yardım eder. Tabii ki havuzda klor bulunmadığı sürece tek başlarına yosuna engel olamazlar, ama yeşermesini yavaşlatırlar.
 
Yosun Öldürücü
Havuzu yosun tuttuktan sonra bu yosunu öldürmek amacıyla yosun öldürücü kullanılır. Bunlar yine klor ile birlikte etkili olup, tek başlarına yosunun üremesini yavaşlatır.
 

İYONİZER Mineral sistemler
Henüz memleketimize yaygın olmayan ama yurt dışında rağbet gören, genelde bakır ve gümüş ve çinko içeren doğal mineral sistemlerde yosuna karşı çok etkilidir. İlk uygulandığında, var olan yosunu kısa sürede çözüp tekrar üremesini tamamen engellerler. Bunlar ile birlikte, çok daha az klor ihtiyacı duyulan havuzların hem bakımı hem de kimyasal giderleri çok düşer.Klor miktarını 0,3-0,6 ppm ayarlamak yeterlidir.

SORUNLAR
Yosun önleyici ve öldürücü kimyasalların kullanılması bir takım sorunlar yaratmaktadır. Özetle meydana gelebilecek sorunlar şöyledir:
- Suyun köpürmesi;
- Suyun bulanması;
- Toplam alkalinite veya pH değişmesi;
- TDS'nin yükselmesi;
- Klor ihtiyacının artması;
- Havuz yüzeylerinin lekelenmesi.

UYGULAMA
Türkiye'de yosun ilaçları kimyasal konsantreye su ile karıştırılarak piyasaya sunulduğu için konsentrasyonlarda standardı yoktur. Aldığınız ilacın talimatlarını takip ediniz.


HAVUZLARDA ÇÖKTÜRÜCÜ VE TOPAKLAYICI
Kullanımı kolay olan kum filtrelerimizin başta gelen sorunu, 20-40 mikronun (0.02mm-0.04mm) altındaki partikülleri tutamamasıdır. Bu nedenle havuzun berraklığı bozulup, bulanıklığa sebep olabilir.

Bu ufacık partikülleri havuzdan arıtmak için, genelde topaklayıcılar veya çöktürücüler tavsiye ediliyor. Bunların sayesinde, bulanıklığa neden olan maddeler ya havuzun dibine çöker yada filtrede takılabilecek boyuta getirilir.

TOPAKLAYICI
Topaklayıcının etkisi havuz suyunda bulunan küçük maddeleri birbirine yapıştırıp daha büyük kitle haline getirmesidir. Meydana gelen kitleler filtre tarafından tutulur ve havuzun berraklığını artırır.

Bu oluşturulan kitleler normal havuz filtrasyon sırasında filtrenin arıtılması ile suyundan arıtılır. Bu yüzden topaklayıcı uygulandıktan sonra ek bir işlem yapmak gerekmez.


ÇÖKTÜRÜCÜ
Topaklayıcılar gibi, çöktürücülerde filtrede tutulmayan ince ve küçük maddeleri birbirine yapıştırır, fakat kimyasalların ağırlığı nedeniyle oluşturulan kitleler havuzun dibine çöker.

Çöktürücü uygulandıktan sonra havuzun zemini çok tozlu veya çamurlu gibi görünür. Dip süpürgesi yapılıp, dibe çöken pisliğin filtre edilmesi gerekir. Eğer havuzda yabancı maddeler çok ise, çöktürücünün etkisi günlerce sürebilir ve her gün havuzun dibi yine "kirli" görünebilir.

Filtre, bu kimyasalları kullandığınızda, havuzda istenilmeyen maddeler ile dolup ters yıkama ihtiyacı duyar. Bu yükü filtreye uyguladıktan sonra filtrenizin iyice ters yıkama ile temizlenmesi şarttır.

YÜZME HAVUZLARINDA KLOR VE KLORLAMAK
Ülkemizde başta gelen dezenfekte kimyasalı klordur. Nedeni de klor hem hesaplı hem de çoğu mikroplara karşı etkilidir. 

Ne kadar klor kullanılır?
Uluslararası standartlara göre, serbest klor maximum 1.0-1,5 mg/L arası olmalıdır, havuzlarda istenilen serbest klor seviyesi minimum 0.3-0.5 ppm maximum1.0-1.5 arası tavsiye edilir .

Hangi klor çeşidi kullanılmalı?
Piyasada bulunan dört ana klor çeşiti vardır:
- Sodyum hipoklorit - %12-%15 stabilizatörsüz sıvı klor
- Kalsiyum hipoklorit - %65-%70 stabilizatörsüz toz klor
- Sodyum dikloro-isosiyanürik asit - %56 stabilizatörlü toz klor
- Trikloro-isosiyanürik asit - %89 stabilizatörlü toz/tablet klor

STABİLİZÖRLÜ KLOR  
Türkiye'de en çok satılan klor %56 stabilizatörlü toz klordur. Yeni doldurulan havuzlar için veya senede birkaç ay kullanılması için uygundur. Bu klorun içeriğinde stabilizatör bulunduğu için, stabilizatör düzeyi azami değerin üzerine çıkmasına neden olur. Hele bu, klor şoklaması için kullanılırsa kesin sorunlar yaşanır. İstanbul bölgesinde Temmuz/ Ağustos aylarından itibaren havuz sorunlarının çoğu bu klorun yarattığı stabilizatör fazlalığından kaynaklanır.
Eğer stabilizatörlü %56 klor kullanıyorsanız en az ayda bir stabilizatörün seviyesini ölçtürmenizi tavsiye ederiz.

Stabilizatör içermeyen klor çeşitleri daha uçucu oldukları için güneş battıktan sonra havuza ilave edilir. Yinede havuzun suyunda stabilizatör bulunmalıdır. Bunun için ya stabilizatör ilavesi yapılır yada bir müddet stabilizatörlü klor kullanılır.
 

Stabilizatörsüz sıvı ve toz klorların pH'ı yüksek olduğu için, havuzun pH'ın yükselmesine neden olur. Özellikle sıvı klor kullanımında fazla pH düşürücü ihtiyacı duyulabilir.
 

En ucuz olan ve tek yerli klor üretimi sıvı klordur. Suya kattığı klor oranı düşük olduğu için miktar olarak çok kullanılır (örn. 5 litre sıvı = 1 kg toz). %65-%70 kalsiyum hipoklorit şebeke sularında kullanılan klor çeşiti olup, çözülmesi biraz zor olabilir. Dünyada en ucuz toz klor olmasına karşın, memleketimizde pazarlama politikası nedeniyle ya diğer klor çeşitlerinin aynı fiyatına yada daha pahalı fiyatlarda satılmaktadır.

YÜZME HAVUZU FİLTRELERİ
En yaygın havuz filtreleri kum filtreleridir. Bunların yanı sıra kartuş filtreleri, torba filtreleri ve DE filtreleri de bulunur.

KUM FİTRELER
Bu filtreler hem hesaplı hem de bakımı en kolay olan filtrelerdir. Altı kollu vana ile ters yıkaması, durulaması, kapatılması, sirküle edilmesi veya filtre edilmesi kolaylıkla ayarlanabilir. Bununla birlikte, filtre yalnız 20-40 mikrona kadar partiküller tutabilir.

 

Devamını oku

s

Havuz Bakımı ve Eğitimi -2

YÜZME HAVUZU BAKIMI
KARTUŞ FİLTRELER
Kartuş filtreleri hem kolay hem de iyi arıtma sağlar. Bakımı ve yıkaması kolaydır. Ancak kum filtreleri kadar kolay değildir.

Genelde bir yedek kartuş bulunur. Kirli kartuşu filtreden çıkarıldığında, temiz olanı takılır. Kirli kartuş sonra yıkanıp temizlenir, ve sonraki kullanıma hazırlanır.
Kartuş filtreler 10-20 mikrona kadar partiküller tutabilir.

TORBA FİLTRELER
Torba filtreleri kartuş filtreleri gibi iyi filtrasyon yapıp, bakımı çok zor değildir.

BULANIK HAVUZ SUYU
Havuzunuz berraklığını kaybetiğinde cazibesi de yok olur. İlk adım sorunun nedenini tespit etmektir. Nedenini öğrendikten sonra çözüm bulmak daha kolay olur.

NEDENLERİ
pH yüksek, toplam alkalinite yüksek, stabilizatör yüksek, klor seviyesi düşük, kalsiyum sertliği yüksek,
toplam çözünmüş maddeler (TDS) yüksek, fazla metaller (renkli su)

YOSUN
Filtrenin temizlenme, bakım veya servis ihtiyacı;
fazla mikroskopik yabancı maddeler.
Önce suyun tahlillerini yapıp, sorunun ne olduğunu öğrenmek gerekir. Sebebini bulduktan sonra gerekli sayfadan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 
 
HAVUZ SUYUNDA YANAN GÖZLER
Eğer yüzücüler yanan gözler, yanan burun veya kuru kaşınan ciltten yakınıyorlarsa, havuz suyunun dengesinde sorun var demektir.
OLASILIK NEDENLERİ AŞAĞIDAKİ LİSTEDEDİR.
- PH yüksek veya düşük;
- Toplam alkalinite düşük;
- Kalsiyum sertliği yüksek.
Bu parametreleri test edip istenilen seviyelerine getirdiğinizde, sorununuz ortadan kalkar.

KLORUN ETKİSİ
Tavsiye edilen seviyelerde bile, klor; gözleri yakar, cildi kurutur ve yüzücüleri rahatsız edebilir. Daha az klor kullanarak dezenfeksiyonu tam olarak yapması için bir MİNERAL ARINDIMA SİSTEMİ İYONİZER tavsiye edilir. Böyle bir alet ile birlikte kullanılan klor miktarı %75'e kadar azalıp hem yüzücüleri hem de cebinizi rahatlatır.

YÜZME HAVUZU HASTALIKLARI
Yüzme havuzları havaya ve çevreye açık oldukları için, dışarıdan gelen etkilere maruz kalırlar. Bu etkenler arasında mikroplar, bakteriler, virüsler ve mantarlar yer alır. Hastalıklara neden olan mikroplar rüzgar ile veya yüzücüler tarafından havuza taşınırlar.


Son yıllarda havuzlardan kapılan hastalıklar artmaktadır.  Mikropların suya girmesini engelleyemeyiz. Yapabildiğimiz en uygun şey bunları en kısa sürede yok etmektir. Bunu klor ile yaptığımız için, klorun yarattığı tehditleri artırmış oluruz .

Bu sorunları asgariye indirmek amacıyla klor destek sistemleri yaygınlaşıyor. Bunlar arasında oksijen/ ozon üreterek (ozonlama, hidroliz), mineral sistemİ ve iyonlaşma üniteleri (bakır,gümüş ve çinko) yer alır. Bunlar kullanıldığında klor tüketimi azalır ve dezenfeksiyon daha hızlı ve güvenilir şekilde devam eder.

Havuzlarda dezenfeksiyon ve rutin bakımı aksatmadan yüzme mevsimi boyunca itina ve titizlikle yapılmalıdır.

HAVUZLARDA BULUNAN BULAŞICI HASTALIKLAR
Amipli Dizanteri Deri Yangısı Dizanteri  Hepatit KonjonktivitKolera Lejyoner Hastalığı Mantar Menenjit  Tifo 

HAVUZDA DOLUMDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
1- Filtreler:  %10 oranında hazırlanan temizlik malzemesi  ile yıkama yapılarak filtre çeperlerinde oluşan kir,yağ ve kireç kalıntıları temizlenmiş olur.
2- Havuzda: Yosun önleyici %10 oranında sulandırılan fırça ile havuzun iç yüzeylerine ovalayarak sürülür. Yarım saat bekledikten sonra yıkanır. Daha sonra sulandırılmadan havuzun tüm iç yüzeylerine  YOSUN ÖNLEYİCİ  fırça ile sürülüp 1 saat beklenir ve hiç yıkama yapılmadan havuz doldurulur.

HAVUZ DOLDURULDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER
1-Ph Ayarlanması: Öncelikle havuzun pH’ı 7.4’e ayarlanır.(Ph 7.2’den düşükse  PH YÜKSELTİCİ SIVI veya  PH YÜKSELTİCİ TOZ kullanılır.Ph 7,6’dan büyükse  PH DÜŞÜRÜCÜ SIVI veya PH DÜŞÜRÜCÜ TOZ  kullanılır. Daha sonra havuza klor şoklaması yapılıp, klor miktarının 0.8-1.5 ppm olması sağlanır. Sonra havuzda çökeltme işlemi yapılır.

HAVUZUN GÜNLÜK BAKIMI
Tüm kimyasal uygulamaları gece yapılmalıdır.
Tüm kimyasallar temiz bir plastik kapta hazırlanarak uygulanır.
1- Her akşam havuz suyunun ph’ı ölçülür. pH 7.6’dan büyükse 0.1 düşürmek için 100 ton havuza yaklaşık 1 kg.  PH DÜŞÜRÜCÜ SIVI veya  PH DÜŞÜRÜCÜ TOZ  havuz kimyasalı kullanılır. Eğer pH 7.2’den küçükse 0,1 yükseltmek için 100 ton havuza yaklaşık 1 kg.  PH YÜKSELTİCİ SIVI veya  PH YÜKSELTİCİ TOZ   kullanılır. ( Bu  miktarlar firmaların sattıkları kimyasallara göre değişmektedir )
2- Her akşam havuzun klor miktarı ölçülür (serbest klor) ve 0.8-1.5 ppm olması gerekir. Buda 100 tonluk havuza her akşam 300-400 gr.  STABİLİZATÖRLÜ CHLOR 56 veya 200 gr.  STABİLİZATÖRLÜ CHLOR 90 ilave etmekle sağlanır. Şoklamalar da 1.5-2 kg.  ŞOK CHLOR kullanılır.
3- İyonizer kullanan işletmelerde klor seviyesi 0,3-0,6 seviyesi yeterlidir.
4- Yosun öldürücü  haftada bir kez denge tankına 100 tonluk havuz için 250 gr. atılır.
5- Çökeltme işlemi: Haftada 2 gün yapılması önerilir.

Uygulaması:
a- Havuzun sirkülasyon pompaları çalıştırılır.
b- 100 tonluk havuza; 1000 gr.  ÇÖKTÜRÜCÜ SIVI  veya 800 gr.  ÇÖKTÜRÜCÜ TOZ sulandırılarak havuzun üst yüzeyine serpiştirilir (tüm yüzeye).4 saatlik sirkülasyondan sonra pompalar stop edilir ve havuz dinlendirilir. Süpürge işlemi yapmadan önce ters yıkama yapılır. Daha sonra süpürülür ve tekrar ters yıkama yapılır.

HAVUZ SUYU NİÇİN ŞARTLANDIRILIR?
- Bakteri ve virüsleri tahrip,
- Yosun üremesini kontrol,
- Organik maddeleri bertaraf,
- Hoş olmayan koku ve su rengini yok etmek için şartlandırılır.

HAVUZ  SUYU  İÇİN  ÖNERİLEN  DEĞERLER

Serbest klor 0.3-0,6 ppm
Bakiye  klor 0.2 ppm
Ba pH  7.20-7.60
Sertlik   100-500 ppm

Devamını oku

s

Havuz Bakımı ve Eğitimi -3

YÜZME HAVUZU BAKIMI
ph Nedir ?
Suyun asidik ve bazik aktivitesinin miktarsal ölçümüdür. Gaz klor ve tablet klor, asitler, yağmur suyu ph değerini düşürür. Sıvı klor, kostik soda, alkali ve bazlar yosun ve bakteriler ph  değerini yükseltir.

Sertlik Nedir ?
Suda çözünmüş halde bulunan Ca ve Mg miktarının ölçümüdür.

Stabilizatör Nedir?
Kloru güneş ışıklarına karşı havuz suyunda stabilize eder ve klorun etkinlik zamanını arttırır. Kullanılmazsa havuzda klor çok kısa sürede sıfır olur. Şoklamada stabilizatörsüz klor kullandıktan sonra havuzdaki stabilizatör oranı <75 ppm olmalıdır. Tablet klorun ve granul klorun bünyesinde bulunur. Bu yüzden tablet klor ve granul klor kullanımı gereklidir.

Serbest Klor Nedir?
Klor türevleri suya katıldıktan sonra OHCI’ye dönüşerek dezenfektan görevini yerine getirir. Tüm mikrop ve organizmaları bu yolla öldürür. Havuzlarda en ideal konsantrasyon 0.6 ppm’dir. Bu oran 3 ppm’i geçmemelidir.

Bağlı Klor Nedir?
Yüzücülerden havuza bulaşan amonyak, ter ile reaksiyona girerek kloraminlere dönüşür. Dezenfeksiyon etkinliği yoktur. Havuzlarda yoğun klor kokusuna yol açar ve tahrişe neden olur. Bağlı klor 0.4 ppm’den fazla olursa şok klor (stabilizatörsüz) ile yok edilmelidir.

Ph Değerinin önemi
Tüm organik maddeleri elimine eden klor, kuvvetli bir oksidasyon aracı olmasına karşın, havuz suyunun ph değerinin dengede olmasını (7.2-7.6) sağlayamamaktadır. Bilindiği gibi havuz suyunun ph değerini etkileyen faktörler:

Havuz Suyunun pH Değerini Etkileyen Faktörler
- Havuz suyunun sertlik derecesi
- Suya ilave edilen sodyum/kalsiyum hipoklorit, klor gazı vb.gibi kimyasallar
- Havuza girenlerin getirdiği ter, kir, krem, güneş yağı, toz, üre gibi yabancı maddeler ile çevreden gelen toz, çamur, yaprak gibi maddeler gelmektedir.
Bütün bu faktörlerin zararlı etkileri ise doğru ve dengeli bir ph  değeri sağlanarak yok edilebilir.
 
Eğer Havuz Suyunun pH Değeri 7.6’nın Üzerinde İse;
- Su bulanıklaşır.
- Fazla kimyasal eklenmesi sonucu, bu kimyasalların etkisi azalır.

Eğer Havuz Suyunun pH  Değeri 7.2’nin Altında İse;
- Ciltte ve gözlerde tahriş meydana gelir.
- Havuz içi malzemelerinde korozyon oluşur.

Ph  ETKİSİ
Düşük pH
- Korozyon
- Deri ve ciltte tahriş
- Vinil kaplamalarda buruşukluk
 

Yüksek  pH
- Taş oluşumu
- Klor etkinliğinde azalma
- Deri ve ciltte tahriş
 

Havuz Sularında Klor Gereksinimi
Havuz suyu, havuza girenlerin oluşturduğu kirlilik ve çevreden gelen yabancı maddelerden dolayı oluşan kirlilikler olmak üzere iki farklı etkenden dolayı sürekli kirlenmeye maruz kalır.

Bu maddelerin bir bölümü filtrasyon yoluyla atılmaktadır. Ancak ter, üre, toz, krem, güneş yağı ve kozmetikler ise suda kalarak virüs, bakteri gibi mikro organizmaların gelişmesine ideal bir ortam oluşturur. Bu zararlı ortamın oluşmasını önleyen ideal dezenfektan ve okside edici madde ise klordur.
Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da,havuz suyundaki serbest klor derecesidir.

Havuz Suyunun Bulanıklaşmasının Nedenleri
- Havuz suyunuz serttir. Sert su kalsiyum ve magnezyum tuzlarını yüksek oranda içermektedir.
Bu oran ancak çok sıcak havada -tuzlar suda kristalleşince– gözle görülür hale gelir.
- Havuzunuz yosun tutmaya başlamıştır. Havuzunuzdaki su -yüksek oranda ısıya bağlı olarak- 48 saatten daha az zamanda yosunlaşmadan dolayı bulanıklaşır.
- Havuzunuza yabancı organik maddeler gelmiştir. Havuza girenlerin getirdiği ter, vs. ve dış çevrenin getirdiği polen, toz, vs. gibi yabancı maddeler suyun berraklığını bozar. Zamanla bakteri, mikrop ve mantarların gelişmesi için ideal bir ortam oluşturur.
- Havuzunuzda bazı kimyasal atıkları vardır .Havuz temizliğinde kullandığımız deterjan ve sabun artıkları gibi.
- Havuz suyunda demir ve magnezyum bulunmaktadır. Demir ve magnezyum içeren havuz sularına klor eklendiğinde-oksidasyon sonucu kahverengi bir renk meydana gelir.

Havuz Suyunun Bulanıklığını Gidermenin Yolları
Çeşitli nedenlerle havuzunuzda oluşan bulanıklığı gidermek için,
- Havuz suyunun pH değerinin dengesini denetim altına alın ve daima 7.2-7.6 arasında olmasını sağlayın.
- Havuz filtresinin yeterli ve doğru çalışmasını kontrol edin. Ters yıkamaları ihmal etmeyin. Havuza mutlaka klor ve yosun önleyici şoklaması yaparak, daha sonrada çöktürme uygulayın.

NOT:Klor ve pH değeri normal değerlere ulaşmadan ve tüm bu işlemler sırasında, havuza girilmemesine dikkat edin.

Havuz Bakımı
- Havuzunuzu düzenli olarak temizleyin. İyi bakım yapılan havuzlarda bile, sudaki tuzlar zamanla yoğunlaşır. Bu tuzlar, filtrasyonlar ve kimyasallar tarafından tümüyle yok edilemezler.
- Klor kaybını önleyin.Klor güneş ışığında çok çabuk buharlaşmaktadır. Bu yüzden stabilizatörlü granul klor kullanın.
*Filtrenin düzenli bakımını sağlayın. Her 2-3 ayda bir, kısa süreli ama güçlü bir fitrasyon işlemi yapmayı unutmayın. Bu esnada filtrenizi mutlaka temizlik ürünü ile temizleyin.
- Tatil dönüşünde pırıl pırıl bir havuz bulmak için gerekenleri yerine getirin.
- Yüzey dezenfeksiyonunu ihmal etmeyin.
- Havuzunuzun su kaybını gidermeyi unutmayın. Havuzunuzdaki suyun dolaşımı -kapalı devre sistemlerle- filtrasyondan geçerek sağlanmaktadır. Bu yöntem her bakımdan ekonomiktir. Ama günlük kullanımdan dolayı kayıplar oluşur. Bunu önlemek için havuza bir miktar su ilave etmek gerekmektedir. Bu işlem aynı zamanda organik kirliliklerin yoğunlaşmasını önler.
- Havuzunuzun çevre temizliğine özen gösterin. Havuz çevresindeki birimlerle bir bütündür.
Çevresinin kirliliği havuzun genel temizliğini olumsuz yönde etkiler.
- Havuzunuza kış aylarında da iyi bakın. Havuzunuzu kışında dolu tutun. Ancak çok soğuk havalarda havuzun buz tutmasını önleyin. Yoksa havuzunuzun kaplama malzemeleri zarar görür.

Ters Yıkama Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?
Filtrede tutunan kirliliklerin miktarı arttıkça buna bağlı olarak basınç da artar. Belirtileri:
- Basınç yükseldiğinde pompanın verimi azalır.
- Filtrenin performansı azalır, birikme devam ederse pislikler havuza kaçabilir.
- Filtredeki kirlilikler daha çok dezenfektan madde tüketimine yol açabilir.
Bu sorunlarla karşılaşmamak için haftada bir ters yıkama yapılması gereklidir. Filtredeki basınç bir hafta boyunca 0,5-1 bar civarında artar.
 

Ters Yıkama İçin En Uygun Zaman Nedir?
Genel olarak önce ters yıkama yapılıp, ardından taze su doldurulur. En son işlem olarak da kimyasal uygulamalar yapılır. Eğer skimmer’de topaklayıcı kullanılıyorsa, bu madde eklenmeden önce her zaman ters yıkama yapılmalıdır.
 

NOT:Havuz kenarının temizlenme işlemi ters yıkamadan hemen sonra yapılmalıdır. Çünkü su seviyesi düşük olduğundan temizlik daha kolay olacaktır.

 

Devamını oku

s

Havuz Bakımı ve Eğitimi -4

YÜZME HAVUZU BAKIMI
Ters yıkama süresi nedir?
Kirlilik derecesine ve pompanın kapasitesine bağlı olarak 1-3 dk. arasında olabilir. Haftada mevcut hacmin %3-5’i yenilenmelidir. Ters yıkama suyunun berrak hale gelmesi yani filtre kumunun temizlenmiş olup olmadığı kontrol edilmelidir.

TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLAR:
- Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu bir eleman olmalı ve bu görevli yüzme saatlerinde devamlı iş başında bulunmalı,
- Kadın ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere soyunma yerleri, yeterli duşlar ve helalar olmalı,
-  Soyunma-giyinme yerlerinde yeterli sayıda, temiz, paslanmamış dolaplar bulunmalı,
- Soyunma yerleri, helalar, duş yerlerinde havalandırma, aydınlatma, ısıtma tertibatı bulunmalı ve buraları sürekli temiz tutulmalı,
- Hafta başında dolaplara, soyunma yerlerine ilaçlama yapılmalı,
- Temiz mayo vb ile havuza giriş sağlanmalı,
- Kedi, köpek vb hayvanlar havuz ve soyunma bölümüne ulaşmamalı,
- Yüzücüler havuza girmeden mutlaka duş almalı,
- Yüzücüler havuza girmeden önce mutlaka ayak banyosu havuzunun içinden geçmeli,
- Ayakkabı ve sokak giysileri ile havuz kısmına girilmemeli,
- Havuz kısmına yiyecek ve içecek getirilmemeli,
- Vücudunda yara, şüpheli bere, sargı veya görünür kiri bulunanlar havuza sokulmamalı,
- Bulaşıcı hastalığı belli olanlar havuza sokulmamalı,
- Havuz kısmından dışarı çıkanlar; tekrar bu kısma girmeden evvel, ayak banyosundan tekrar geçmeli,
- Tuvalet kullanımı duştan evvel sağlanmalı,
- Duştan sonra helaya girenlerin tekrar duş almaları sağlanmalı,
- Havuz suyuna işemek, tükürmek, sümkürmek veya pislik atmak ve herhangi şekilde uygunsuz hareket edenler dışarıya çıkarılmalı,
- Uyulacak kural ve kayıtlar göze çarpıcı afişler halinde bina içinde uygun yerlere konulmalı,
- Havuz suyu haftada 1 defa (tercihen pazarı mütea boşaltılarak umumi bir temizlik yapılmalı,
- Açık yüzme havuzları; yeterince güneş alan, endüstri tesislerinin dumanı altında kalmayan, duman, serpinti ve gürültüden korunan yerlerde yapılmalı,
- Açık yüzme havuzlarında kumluk alan varsa; havuzdan tamamıyla ayrı olmalı ve kumluk alanda güneşlenenler havuza girmeden duş yapıp, ayak banyosundan geçmeli,

PROBLEM SEBEP ETKİ ÇÖZÜM
DONUK GÖRÜNÜMLÜ BULANIK SU KLOR SEVİYESİ DÜŞÜK STABİLİZER YÜKSEK (>100PPM) YOSUN ÜREMESİNİN İLK AŞAMASI pH'I AYARLA                    ŞOK KLORLAMA YAP
PARLAK OLMAYAN SU FİLİTRASYON ZAYIF         pH YÜKSEK ÇÖZÜNMEYEN ASKIDA MADDE MİKTARININ ARTMASI FİLİTREYİ KONTROL ET pH'I DÜŞÜR.
RENKLİ FAKAT BERRAK SU SUDA METAL                 İYONLARI MEVCUT METAL OKSİDASYONU pH'I AYARLA                     ŞOK KLORLAMA YAP
SUDA MEVCUT RENKLİ PARÇACIKLAR DÜŞÜK pH VE DÜŞÜK SI NEDENİYLE KOROZYON METAL OKSİDASYONU pH'I YÜKSELT
DUVARLARDA, BORULARDA, FİLTRELERDE, VS.'DE TAŞ OLUŞMASI pH YÜKSEK, CaCO3 ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ AŞILMIŞ. ALKALİNE YÜKSEK. BORULARIN TIKANMASI FİLTRE BASINCININ ARTMASI pH'I SÜREKLİ                  OLARAK AYARLA
YEŞİL BULANIK SU KAYGAN YÜZEYLER VE YOSUNLAŞMA KLOR SEVİYESİ DÜŞÜK STABİLİZER FAZLA YOSUN ÜREMESİ pH'I AYARLA                         ŞOK KLORLAMA YAP
GÖZ VE CİLT TAHRİŞİ UYGUN OLMAYAN pH ETKİSİZ KLORLAMA SONUCU BAĞLI KLOR MİKTARI YÜKSEK KİRLİLİK MİKTARININ ARTMASI pH'I AYARLA                     ŞOK KLORLAMA YAP
GÖZÜ YAKACAK SEVİYEDE KUVVETLİ KLOR KOKUSU SERBEST KLOR DÜŞÜK, YANLIŞ ŞOK KLORLAMA, STABİLİZER VE BAĞLI KLOR YÜKSEK (>0.2ppm) YETERSİZ DEZENFEKSİYON SERBEST KLORU 0.8-2ppm. YAP, ŞOK KLORLAMAYI DOĞRU YAP
SAÇLARDA, GİYSİLERDE, VİNİL KAPLAMALARDA AĞARMA KLOR SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK, SERBEST KLOR YANLIŞ ÖLÇÜLMÜŞ AŞIRI KLOR TÜKETİMİNDEN DOLAYI MALİYET ARTIŞI KLOR SEVİYESİNİ DÜŞÜR
YEŞİL VEYA      KAHVERENGİ YOSUN SUDAKİ SERBEST KLORUN AZ OLUŞU YETERSİZ DEZENFEKSİYON YOSUN ÜREMESİ pH'I AYARLA. ŞOK KLOR VE YOSUN ÖNLEYİCİ KULLAN. YÜZEYLERİ FIRÇALA
HAVUZ SUYUNDA KÖPÜRME YÜKSEK DOZDA YOSUN ÖLDÜRÜCÜ KULLANIMI ORGANİK KİRLİLİK BİRİKİMİ MALİYET ARTIŞI ŞOK KLORLAMA YAP. TAZE SU EKLE

 

Devamını oku

s

Ozon Sistemleri

OZON SİSTEMLERİ
“Ozon teknolojisi” son yıllarda ülkemizde bir çok firma tarafından ticari yaklaşımlarla bilinçsiz bir şekilde sunulmaktadır. Üreticiler  müşterilerine ozon teknolojisi ile ilgili en doğru ve en son bilgileri aktarmayı, müşterilerini doğru yönlendirmeyi ilke edinmelidir. Herhangi bir ozon sistemi alımına karar vermeden önce aşağıdaki konulara dikkat etmenizi önemle rica ederiz:

Ozon teknolojisi PAHALIDIR. Eğer bir firma size “500-1.000 US Dolar’a ozon sistemi kurarım” diyorsa lütfen inanmayın. Bu tip sistemler ya hiç ozon üretmez ya da mg/h mertebesinde (saatte bir kaç miligram, yani gramın 1/1000’i) çok düşük miktar ozon üretebilir. Ciddi bir ozon uygulamasında suya kabaca en az 0,1-0,3 gram/m3 ozon dozajı söz konusudur. Örneğin 10 m3/h su debisi için bile en az 1-3 gram/saat ozon ihtiyacı ortaya çıkar.

Ozon uygulamasından NE BEKLİYORSUNUZ ? Ozonu “her şeyin ilacı” gibi gösteren firmalara inanmayın. Bugün ozonlama ile giderilebildiği iddia edilen bir çok madde için gerçekte pratik bir uygulama mümkün değildir. Ozonun hem teknik hem ekonomik açıdan sorununuza en doğru çözümü getireceğinden emin olun.

Örneğin UV ile kolayca dezenfekte edilebilecek bir su için ozonla dezenfeksiyon yapmak, ilk yatırım ve işletme maliyetlerini en az 2,5-3 kat artırmak demektir. Doğru çözüm için konunun uzmanı olan, tecrübeli firmalarla çalışmaya özen gösterin. Kaldı ki UV sistemi çok pahalı bir sistem olduğu kadar, sık sık lambanın temizliği ve her sene yeni lamba alımı hem sizin çok fazla zaman kaybınıza hem de gerektiğinde çok maliyetlerle dezenfektan işinizi görmeye sebep olacaktır.

Ozon sistemlerinde ÜRETİLEN OZON MİKTARININ gerçekten doğru olup olmadığını kontrol edin. En son teknoloji ozon jeneratörleri bile ortalama her bir gram ozon üretimi için yaklaşık aşağıdaki miktarlarda elektrik enerjisi kullanır.
            Kuru havadan ozon üretiyorsa          13 – 22 Watt-h/gram-O3
            Saf oksijenden ozon üretiyorsa           7 – 10 Watt-h/gram-O3 
Ayrıca, üretilen ozonun miktarını gram-ozon/saat şeklinde online ölçmek için en az 10-15 bin EURO ’luk kalibre edilmiş ekipman yatırımı yapılması gerektiğini unutmayın. Kandırılmamak için ozon üretim miktarları ölçülerek belgelendirilmiş, köklü uluslararası firmaların ürünlerini tercih edin. Türkiye referanslarını sorun ve kontrol edin.

Ozon TEHLİKELİ ve ZEHİRLİ bir gazdır. Ozon sistemleri gerekli tüm emniyet önlemleri alınarak işinin uzmanı firmalarca kurulmalı ve işletme personeli eğitilmelidir. 

Ozon son derece AŞINDIRICIDIR. Ozon uygulaması yapılacak ortamlar (örneğin depolar, su hatları v.b.) ve sızdırmazlık elemanları ozona dayanıklı malzemelerden olmalıdır. 

Ozon sistemlerinin işletilmesi KOLAY DEĞİLDİR. Bu nedenle, ozon sistemi alırken mümkün olan en yüksek ölçü-kontrol ve otomasyon seviyesine sahip sistemleri tercih edin. Ozon sistemlerini ucuzlatmanın en kolay yolu “emniyet donanımlarını” ve “otomasyon seviyesini” minimize etmek veya tamamen kaldırmaktır. Bu tip sistemlerde işletme hatalarından kaynaklanan “yüksek maliyetli” arızalar sıkça yaşanabilir.

 

Devamını oku

s

Serpme Klorla Havuz Bakımı

GELENEKSEL VE EN YAYGIN -SERPME KLORLA HAVUZ BAKIM SİSTEMİ.
Bir dereceye kadar klor ve brom yüzme havuzu suyunu sterilize etmek için en geleneksel bir yoldur. Klor ve brom, organik maddeler yok etmede son derece etkilidir. Havuzları kullananların çoğunun  popüler seçimi ve tercihidir. Ancak, organik maddelerin saldırısı görüldüğünde,kullandığımız klor ve brom, havuz için kullandığımız olmazsa olmaz diğer teçhizatlar ve yüzücüler için tehlikeli, aşındırıcı, yakıcı, zehirli kimyasallar sınıfındadır.


Havuz suyunda serpmeyle gelişi güzel atılan klor, kötü koku üretir,cilt ve gözlerimiz için tahriş edicidir. Klor, organik maddelerin saldırısı ile her an karşı karşıyadır. Bu durum kloru organik maddelerle birleşmeye götürür ve bağlı klor dediğimiz duruma düşer. Klorun bu maddelerle birleşmesi kloru, kloramin haline dönüştürür. Bu durum fazlalaştığında, organik atık olarak da bilinen kansere yol açan madde oluşur. Maalesef havuz bakımcılarımız havuzda klor ölçümü yaparken bağlı klor ölçümünü genelde hafife alırlar. Aslında en çok dikkatli olunacak bu durumu derhal çözmelidirler. Sağlık bakanlığı bunun sınırlamasını 0,2 ile 0,6 arası tespit etmiştir. Klorun havuza verilmesi genelde  açık alanda havuz suyuna serpme olarak yapılmaktadır.

Ancak serpme sırasında çevredeki insanlar solunum yoluyla bu tehlikeli ve ciğerlerimizi yakan maddeyi solumaktadırlar. Stok odasının da belirli havalandırma şartlarına uygun olması gerekir. Uçucu olan bu maddenin, odanın dışına çıkmasını önlemek üzere bir çare düşünmek gerekir. Kimyasalların stoklandığı ambalajların, içindeki kimyasalı iyi sakladığına dikkat edilmelidir. Çalışan kişini odaya girerken ve bilhassa ambalajı açarken burnunu ve ağzını çok iyi kapatan  maske kullanması kişinin geleceği için şarttır.

Klor ve brom ürünler, yüksek maliyetlerinin ötesinde, manuel bakım gerektirmez! Elbette, ekstra otomatik besleyici ve dozajlama sistemleri ek olarak bir maliyet getirecektir. Ancak tercih kloru satın alıp anlatıldığı şekilde kullanmaktansa dozajlama sistemi koymak çalışan kişiyi,bir takım risklerden korumak için alınan çok akıllı bir tedbir olacaktır. Bu süreçte ne olursa olsun, suda yükse dozda klor tutarak, yüzenlerin yüksek klor talebini yerine getirmeye çalışmanız, havuzlarda çözümü imkansız bir çok sorunlara sebep olabilir.

Kalıntı klor düzeyleri yüksek hava sıcaklığından etkilenir;havuzda karmaşık kimya etkileşimlerine sebep olur. 
 
Havuzda yüzen insanların sayısı, pH, fosfat ve nitrat düzeylerini arttırır. Bu durumda siz daha fazla klor atarsınız. Ancak, klorun vazifesini yapamadığını, şaşırarak gördüğünüzde tekrar tekrar klor atmaya kalkarsınız. Bu durum aslında sizin daha fazla parayı, boşu boşuna havuz bakımına harcamanızdan başka bir şeye yaramaz. Bunu fark etmeniz harcadığınız parayı geri getirmeyecektir.

Ayrıca, klor, havuz suyunda çoğaldıkça üstüne çektiği yüksek  elektrikle suyun iletkenliğinin artmasına sebep olur. Neticede çok klor kullanmış, bu kloru organik maddelerle birleştirip kloramin elde etmiş, kansorejen bir durum yaratmış, suyun iletkenliğini arttırmış ve tekrar bunları yok etmek için çalışmalar başlatmışsınızdır. Bu ara siz bu kadar para harcarken, havuza atlayanların dışarı sıçrattığı su, yüzmeden sonra mayolarda kuruyan sular, suyun bir kısmını boşaltıp taze su ilavesi, suda biriken maddeleri ters yıkama ile doğaya attığınız su hem ekonomik olarak hem de doğaya verdiğimiz zarar olarak size geri dönecektir. Neticede geleneksel serpme klor sistemine  daha az bağımlılık daha az para harcamanız ve daha az çevreye zarar vermeniz anlamına gelir.

 

Devamını oku

s

Oksijen ve Tuz İyonizer

OKSİJEN JENARATÖRÜ, TUZ JENARATÖRÜ VE İYONİZER
Su kullanımı, su kıtlığı, su ve kimya, kimyasallar, kimya ve insan, su ve oksijen, havuz suyundan oksijen üretmek,havuz suyunda parçalanmış su elementlerini birleştirip su yapmak. Suyun bir elementi olan Oksijeni havuzda hijyen için, havuz kimyasalı olarak kullanmak,Havuz suyundaki tuzdan klor üretmek. BU YAZININ ANA KONULARIDIR
 
Havuz suyunu bilinçsiz uygulamalarla bozan bizler, milyonlarca ton suyu ters yıkamalarla deşarj ederek doğada bizi bekleyen hazır içme suyunu da kullanılamaz duruma getirmekteyiz.   

Klorlu havuzlarımızın,milyonlarca ton suyunu,doğaya boşaltmakla,içme için kullandığımız kaynak sularına zararı, atılan suyun 18 katını buluyor.
 
HALBUKİ BU ŞİŞEDEKİ SUDA YÜZMEK ELİNİZDE.

DEŞARJ EDİP ATTIĞINIZ SUYU TEKRAR KAZANABİLİRSİNİZ
Lütfen bu yazıyı hafızanıza kaydediniz. Bir kaç kez okuyunuz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşam hakkı veriniz.
 
Bilimden sanata, teknolojiden ekonomiye kadar her alanda su, insan yaşamının vazgeçilmezidir.Su ve su kaynaklarına o kadar bağımlıyız ki, su ve su kaynaklarının sınırlı olduğunu unutmamalıyız. Su kaynaklarımızı ulusal olarak korumanın yanı sıra bireysel su tasarrufu yöntemleriyle de yaşam standardımızı belirleyen ve dolayısıyla kültürümüze de hayat veren su kaynaklarımızı gelecek nesillere bırakabiliriz.
 
Su, kimyasal olarak hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan, gaz, katı ve sıvı halde bulunabilen bir maddedir. Yaşamın kaynağı su, tüm canlı organizmalardaki temel unsurdur. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın %70'ini kaplayan su, dikkat ediniz bedenimizin de %70 ini kaplar.Bu bir tesadüf değildir. Hikmeti, canlı cansız her şeyi yaratandadır.

Suyun kullanım alanları
Canlıların gelişim sürecinde ,temelde suyun önemli bir rolü oldu.Medeniyetler hep akarsuların yanına kuruldu.Su hayatın devamı demektir. Su, içme suyu, evlerde  kullanıldığı gibi tarımsal sulamada,bilim ve sanayide de kullanılıyor. Her tür temizliğimizi suyla yapıyoruz. Suyun nasıl temizlenip geldiğini düşünmüyoruz.Ancak, susuz yapamayacağımızı biliyoruz.
 
Su gibi, hayatımızda olmazsa olmaz bir maddede kimyadır. Kimya yerkürenin kendisidir. Kimya insandır. Yediklerimiz ve içtiklerimizin hepsi  su ve kimyadır. Kimyanın çeşitlerine de Kimyasallar diyoruz. Kimyanın bilinçsiz kullanımı yalnız kişinin kendini değil toplumu da tehdit ediyor. Klor hijyen sağlamak için gerektiği kadar kullanıldığında fayda sağlarken ,aynı klor bilinçsiz kullanıldığında çevreye ve canlılara tehdit saçıyor. Kloru 2 dakika koklayan kim olursa olsun ölüyor. Klorlu ortamı soluyanın solunum yolları bozuluyor, kanserojen etkisi ise…!! 2012 Ocak ayı başında televizyonların geçtiği habere göre: Bir mahalleye atılmış içi boş klor varillerinden çıkan klor kokusu bütün mahalle sakinlerinin hastaneye yatırılmasına ve hepsine serum verilmesine sebep olmuştu. Havuzlarda kullandığımız serpme klor sistemi ile aynı felaketi yavaş yavaş soluyarak alıyoruz. 
 
Tarımsal su kullanımı
- Gelişmiş ülkelerde su kaynaklarının % 39’u
- Gelişmekte olan ülkelerde %52’si
- Türkiye’de %72’si tarımsal amaçlarla kullanılmaktadır.

Endüstriyel su kullanımı (ortalama)
- 1 otomobil üretimi için 300 - 400 ton
- 1 ton çelik üretimi için 240 ton
- 1 varil (yaklaşık 200 lt) ham petrolün rafine edilmesi için 7 ton
- 1 kg kumaş (baskılı boyalı) üretimi için 200 litre...

Evlerde  su kullanımı
- Banyo yapmak için (asgari) 50 - 60 litre  
- Duş almak için 35 litre
- Diş fırçalama (musluk açık-3 dakika) 1 litre, 
- Damlayan musluk (haftada) 140 litre
- Tuvalet için (asgari) 25 litre, 
- Bulaşık ve çamaşır makinesi (1 yıkamada) 100 - 120 litre
- Araba yıkama 10 litre ve hortumla yıkama 540 litre.

NETİCESİ
Susuz toprak ve besleyebildiği küçük bir ot.
Su kıtlığına neden olan etmenler.

Geçtiğimiz yüzyıl başında dünya nüfusu 1.6 milyarken,şimdi 6,5-7 milyara ulaştı. Sanayinin hızla gelişmesi ve şehirleşme ile beraber su kullanım oranı daha da arttı. Aşırı ve bilinçsiz tüketim, su şebekelerinin yetersiz ve sağlıksız oluşundan dolayı kullanılır su miktarındaki kayıplar, daha da önemlisi küresel ısınma nedeniyle yeraltı suları, ırmak ve göllerden oluşan su kaynakları tehdit altında bulunuyor. Bu tür kayıplar özellikle yağışların az olduğu ülkelerdeki tüketilen suyun yenilenememesine neden olduğundan, bu ülkeler (ör.n.Afrika) giderek su rezervlerini tüketiyorlar. Bunun sonucu olarak da 2050 yılında dünya nüfusunun yarısının su yokluğu ya da kıtlığı sorunu ile karşılaşacağı tahmin ediliyor. Bir tarafta su sıkıntısını yeni yeni hissetmeye başlamalarına rağmen birçok ülkede ekonomik,çevresel ve sosyal anlamda refahı arttıran su kaynakları bilinçsizce tüketilirken, diğer taraftan halen bir milyardan fazla insan temiz içme suyu veya kullanım suyundan yoksun şekilde yaşam savaşı veriyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), verilerine göre 3. dünya ülkelerindeki hastalıkların % 80'i (malarya, tifo, kolera, dizanteri) sağlıksız ve yetersiz su kullanımından kaynaklanıyor. Temiz su kaynağı yetersizliği yüzünden çoğu çocuk, haftada 30 bin kişinin kirli suyun yol açtığı hastalıklar yüzünden öldüğü biliniyor. Kuraklığın yaşamlarının bir parçası olan milyonlarca insan, suya ulaşmak ve yaşamlarını sürdürmek için her gün ortalama 20 kg su ile kilometrelerce yol kat ediyor. Su taşımak zorunda olan çoğu kadın ve genç kız ise okullara gönderilmiyor.
 
Suyun insan tarihini oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğunun farkına yeterince varamazsak, kaynakların bilinçli ve kontrollü kullanımını sağlayacak çözümleri de yeterince uygulayamayız. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında belirlenen Binyılın Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, üye ülkeler temiz su sıkıntısı çeken bir milyardan fazla kişi sayısını 2015 yılına dek en az yarıya kadar indirmek için adımlar atacağı sözünü verdi
 
NEDEN DOĞAL KAYNAK SUYU  İÇİNDE YÜZMEYELİM?
SUYUN ÖZELLİKLERİNİN MUHAFAZASI VE GERİ KAZANIMI.

 
Dünyamızda çevre dostu insanlar ile yüzücülerimiz gün geçtikçe çoğalıyor. Bu bilinçte olan insanlar duş alır gibi saf, doğal, gözümüzün suyu kadar pH ı olan, kloru hiç olmayan havuzlarda yüzmeyi tercih ediyor.
 
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE FİZİKO KİMYA TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
   
NASA TEKNOLOJİSİ
İyonizer sistemi: 45 Yıl önce 1967 yılında NASA tarafından keşfedilen Teknoloji.Ay  yolculuğunda astronotlar için hazırlandı. İlk olarak kendi üreleri dahil İçtikleri suyu arıtmak ve  bakterileri imha etmek için uzay yolculuğunda astronotlar tarafından kullanıldı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE İYONİZER KULLANIMI
MAZİSİ 45 YIL OLAN TEKNOLOJİ

Özel Havuzlar: %80.
Otel,site,klüb ve hastaneler: %60.
Sanayide ve tarımsal sulamada: %80
TÜRKİYE: %5
 
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE TUZ KLORÜNATÖRÜ KULLANIMI
MAZİSİ 20-25 YIL OLAN TEKNOLOJİ

Özel Havuzlar: %40
Otel,site,ve klübler: %30
Sanayide ve tarımsal sulamada: %30
TÜRKİYE: %3
 
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE OKSİJEN JENARATÖRÜ KULLANIMI
MAZİSİ 2 YIL OLAN AMERİKA KÖKENLİ TEKNOLOJİ

Amerika:% 20 ÇOĞU SPOR KLUBLERİ OTEL VE SİTELER
Avrupa:% 10 AYNI
TÜRKİYE:% Değeri yok.
 
NEDEN DOĞAL KAYNAK SUYUİÇİNDE YÜZMEYELİM?
AMERİKADA TEK  İMALATÇI
TÜRKİYEDE SADECE BİZ OBÜS TARGET
İŞTE SİZE FIRSAT SİZ  BU SORUNU ÇÖZEBİLİRSİNİZ

 
KLORİYON
 
Bu yeni doğal klor üreten sistem neden sizin havuzunuzda olmasın?. Bu sistemlerin içinde,aynı anda bakır iyonizasyon sistemide olduğu için havuzunuzda, bakteri yaşayamayacağından yeşillenme ve yosunlanma olmaz. Havuz suyunuz kristal berraklığında doğal kaynak suyu kalitesinde olur. Sistem, benzer sistemlere göre çok daha fazla güç sunan, daha güvenilir, daha dayanıklı, daha kolay kullanımlı cihazdır. İki ayrı hücre, hücrenin bir tarafında titanyum bir tarafında da bakır elektrodlar vardır. Bakır ve Titanyum plakalar, belirli aralıklarda dizilmiş havuz büyüklüğüne göre seçilmiş plakalardan oluşur.

Elektroliz başladığı anda plakalara küçük bir elektrik verildiğinde suda gezen serbest oksijen molekülleri ile hidroksil radikalleri OH elektro fizik yolu ile  ayrıştırılarak iki güçlü oksitleyici olur. Sonra birleşirler ve su H2O olur.

Bu iki güçlü oksitleyicinin suyu oluşturmadan önceki vazifesi, vücut yağları, ter, bronzlaştırıcı losyonlar,üre,dışkı ve diğer organik maddeleri ortadan kaldıran ve parçalayan bir süreçtir.

Sistemin bir bölümü sizi,yosun önleyici olarak kullandığınız bakır sülfat olan zehirden kurtaracaktır. Onun yerine size faydalı olan ve uçucu olmayan iyonlarla suyu besleyecektir. Titanyum elektrod bölümü de, ihtiyacınız olan kloru 0,3 ile 0,6 seviyelerinde tutmak üzere çalışacaktır.

Burada dikkat edilecek çok mühim bir nokta vardır. Mutlak surette elektrodlara verilecek akımı bilmek ve bunu çok iyi ayarlamak gerekir. Burada yapılacak bilinçsiz ayarlar suya granür olarak giren bakırların herhangi bir  vazife yapmasını önleyeceği için bir fayda sağlamayacaktır. Bunun terside suya istenilen miktardan fazla enjekte edilmesi de bir o kadar yanlıştır. Bakır iyonları güvenilir bir içme suyu  sisteminde dahi kullanılırken sudan bir parça halinde olan,ancak laboratuar tahlillerinde ve özel bakır ölçüm kitlerinde görülebilen mikronlar halinde moleküllerdir. Gizlenen akıllı bakterileri yakalar ve imha eder.  Suyun içinde kalıcıdır. Yosun önleyici gibi yok olup gitmez. Şimdilerde kimi saygın firmalar, çamaşır makineleri ve ısıtıcı soğutucu fan sistemlerinde bu sistemi kullanmaktadırlar.
 

Devamını oku

s

Filtrasyonda Kum veya Zeolit Yerine Cam

FİLTREMİZDE KUM VE ZEOLİT YERİNE CAM KULLANIMI
TÜRKİYE'DE İLK
CAM PAKET.25 kg TORBADA

Düşük maliyetli su filtrasyonu                           
Havuzunuz için ince kırılmış geri dönüşümlü cam şimdi 25 kg lık paketlerde. Endüstriyel ve çevreci üstünlükleri ile hizmetinizde. Havuzunuzun su filtrasyonunda  benzeri olmayan kalitede su netliği sağlar. Kalitede, kum veya zeolite göre hem tatlı hem de tuzlu su havuzlarında doğrudan kullanılan üstün özelliklere sahip ve daha uzun ömürlü malzeme. Bütün filtre tiplerinde uygulanır. Ters yıkamada kazandırdığı su min %75 tir. Amerikada Sertifikalandırma için yapılan bütün testlerden geçmiş. Uygulamalar, su kalitesi derneği ( WQA ) tarafından yapılmış, ticari ve özel yüzme havuzlarında kullanılması için kum ve ZEOlite ile kıyaslanarak sertifikalandırılmıştır.

UZMANIMIZA SORUN
- Üstün performanslı su arıtma sistemi
 
- Cam malzemeli filtrasyon, cilt hücreleri ve kan hücrelerine dokunan coliform veya ecoli gibi tüm bakterileri filtre eder. %70 oranda daha az topaklayıcı veya çöktürücü kullanırsınız. Şoklama ihtiyacınız nerdeyse kalmaz. Kum veya kartuş filtreler de yaptığınız gibi, havuzunuzda ŞOKLAMA yapmazsınız.
 
- Cam malzeme kristalin silika içermez. Çalışanlar akciğerleri için sağlıklı bir ortamda çalıştığı gibi, doğa dostu ve çevreci bir malzeme kullandıkları için  çevreyi de koruma altına almış olurlar. Silika jel içeren kum, kansorejendir. Değişim yapılırken çalışan, doğaya atıldığında ise, atığı elleyen ve soluyanlar için risk olduğu gibi atıldığı toprağı ve çevreyide bozar.
 
- Cam % 100 geri dönüşümlü camdan imal edilmiş,steril olmuş 0,2-0,5 mikron  iriliktedir.
 
- Cam paket,diğer filtrasyon malzemeleri gibi çatlak ve çizikleri üzerinde barındırmaz bilakis düzgün, deliksiz ve kaygan yüzeye sahip olduğu için üzerinde bakteriler tutunamaz.
 
- Cam paket  kullanımı filtrasyonda klor tüketiminizi azaltacak ve  koagülant düşecektir. ZEOlite çöktürücü ve metal temizleyicilerle uyumlu olmadığı halde, cam paket uyumludur.
 
- Cam paket performansıyla kum dan çok üstündür. 8-9 yıl ömrü ile kumdan 4 kat ZEOlit ten 2 kat daha fazla ömrü vardır. Tatlı ve tuzlu suda sorunsuz çalışmaktadır. Diğerlerinden çok ucuzdur.
 
- Siz kum filtre sahibi ve filtre çevresinde çalışansanız hayatınızı değiştirecek adımı mutlaka atmalısınız.

UZMANIMIZA SORUN.

- Su veya ekipmanları hakkında soru sorun.24 saat içinde mutlaka detaylı cevap alacaksınız.
 
Düşük maliyetli daha fazla performanslı su filtrasyonu ile ortalama 100 ton havuz için %30 su tasarrufu yaparsınız.

 

ÜÇ FİLTRENİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Karakteristik Özellikleri Cam Zeolite Kum
Tuzlu suya uygundur * * *
Çevrecidir * * *
3 kat daha uzun ömürlüdür * * *
Mikron parçaları yakalar * * *
Daha az kimyasal kullanırsınız. * * *
Topaklanma ve ayrışma olasılığı azdır. * * *
Kendisi sterilizdir.  * * *
Kötü koku ve gazları giderir. * * *
Optik ve Biyolojik temiz ve berrak su sağlar. * * *
Alg ve yosunların büyümesini engeller. * * *
Toksik amonyağı tutar. * * *
Göz ve cilt tahrişini minimuma indirir. * * *
Kloramin oluşumunu engeller * * *
4 mikron üstü partikülleri filtreler * * *
İki kat daha fazla ağır metalleri tutar. * * *
Suda oluşan zararlı bileşikleri tutar. * * *
Bir tuz banyosu ile temizleme gerektirir. * * *
Geri yıkama için daha fazla su gerektirir. * * *
İkinci derecede kanserojendir. * * *
Solunum için zararlıdır. * * *
Filtre içinde bakteri yaşar. * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtelif yerli ve yabancı kaynaklardan derlenmiş önerilerdir. Doğruluğu denenmelidir. İstenmeyen sonuçlardan sorumlu değiliz.

 

 

Devamını oku

s

Cihazımız Kum-Zeolit ve Cam Filtre

CİHAZIMIZ KUM ZEOLİT CAM FİLTRE
Bu teklif ve önerileri, yüzen insanımızın temizlik kontrolünü yapamadığımız için, halka açık ticari ve site sakinlerinin paylaştığı yüzme havuzları sayın,idarecilerine özellikle vurguluyoruz. Tesisiniz halka açık, ancak kişilerin temizlik veya hastalık kontrolünü yapmanız mümkün değil. Az insan yüzdüğünde kendinizi rahat hissederken 500 kişi yüzdüğünde hangi kimyayı ne kadar atacağınızı şaşırıyorsunuz.  Teklifimizle bütün bu sıkıntılardan % 100 kurtulacağınızı garanti ediyoruz.
İki ayrı sistem önerimizdir. 
1-KLOR + İYON ( Tuzlu su içindir )
2-OKSİJEN+İYON.( Doğal su içindir)

Dikkat ederseniz iki ayrı sistemimizin ikisinde de, ilk vazifesi havuza giren kişi sayısını umursamadan bakterileri öldürüp yosun oluşmasını önleyen BAKIR İYONİZASYON vazgeçemediğimiz birinci müşterek seçenektir. NASA teknolojisidir. Amerika ve Avrupa'da havuzların %80 i bu teknolojiyi kullanmaktadır.
NASA’nın teknolojisi şimdi sizin emrinizde

İyonizasyon sistemi NASA için 1967 yılında uzay yolculuğu kapsamında özel olarak araştırılıp keşfedilmiş yüksek teknolojidir. Astronotların yolculuğunda kendi ürelerindeki mikropları öldürmek ve suyun arıtılmasını sağlamak için kullanılmıştır. Üç hafta için planlanan bu yolculukta da bu proje başarıyla kullanılmıştır. OBÜS TARGET. Bütün sistemleri için vazgeçilmez ana prensip olarak bunu benimsemiştir.


NEDEN?
Başlangıçta astronotların hizmetine sunulan, ayda mikropları öldürmek  için tasarlanan sistem, şimdi yaşadığımız gezegende vazifesini başarıyla yapmaktadır. BİLGİ İÇİN
 
Bu başarıya rağmen, bakterilerin son 50 yıl içinde geçirdiği evre iklim değişimi,yağan yağmurun kalitesi, kullandığımız kozmetiklerin havaya ve suya karışımı, evvela güney kutbunda şimdide kuzey kutbunda açılan dünyayı içine alacak büyüklükte yırtılmalar, artık yalnız başına İyonizerin baş edemediği yeni bakterilerin gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu sebeple  başka kimyasallara veya sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

BU DURUMDA  İki ayrı sistem önerimizdir.
1-KLOR ARTI İYONİZER ( Tuzlu su içindir ) Havuz tonajına göre Titanyum ve bakır elektrodları vardır. Rafine kaya tuzu atılacaktır. Tuz titanyum elektrodlarla Na+Cl olur.Suya giren Cl  dezefeksiyon vazifesini yapar. Tekrar Tuz haline döner. BİLGİ İÇİN

2-OKSİJEN ARTI İYONİZER (Doğal su içindir) Havuz tonajına göre Titanyum ve bakır elektrodları vardır. Titanyum elektrodlar suyun oksijen ihtiyacını karşıladığı gibi kloraminlerin genini bozar ve bağlı klor oluşmasını önler. BİLGİ İÇİN

Dikkat ederseniz iki ayrı sistemimizin ikisinde de, ilk vazifesi havuza giren kişi sayısını umursamadan bakterileri öldürüp yosun oluşmasını önleyen, havuz suyuna verdiği bakır iyonlarıyla, filtrenin tutamadığı mikron küçüklüğündeki partikülleri üstüne çeken ve topaklama sağlayan BAKIR İYONİZASYON vaz geçemediğimiz birinci müşterek seçenektir. Amerika ve Avrupa'da havuzların %80 i bu NASA teknolojisini kullanmaktadır.
 
Yüzme Havuzunuzda kurulacak sistemde olması gerekenler:
- Sıcak, soğuk hava şartlarına göre istediğiniz gibi programlayabileceğiniz sistem.
- PH’ı devamlı kontrol ederek dengede tutan sistem.
- ORP Kontrolu ile klor seviyesini dengede tutan sistem.
- Su ısı kontrolu yapan sistem.
- Pompa sirkülasyona başladığı zaman çalışan sistem.
- Akış kontrol sistemi ile elektrod hücresi ile haberleşme. Pompa debisi düşünce çalışmayan sistem
- A DC  enerjinin voltaj ve akım kontrol sistemi.
- Yaz aylarında sıcaklık ve yüzücü yoğunluğuna göre şoklama sistemi.
- Kış aylarında suyu doğal halinde tutması için günlük çalışma sistemi.
- Üretim durumu.( akım geldi,üretim iyi,az,tuz bitti ) yazı ile veya led ışıkla ikaz sistemi.
- 60 tondan 3000 tona kadar havuz,SPA,ve sınırı olmayan göletler için uygulama.
 
Havuz Filtreniz için Cam ve faydaları  25 Kg Ambalajda: BİLGİ İÇİN
                                                                                    
- Kırma Cam, Amerika'da havuzlarda güvenlikle kullanılan filtre malzemesi olarak testten geçti. WQA dan NSF/ANSI 50 ve NSF/ANSI 61 malzeme güvenlik sertifikası ile ödüllendirildi.

- Toz şeker iriliğinde kırılmış geri dönüşümlü cam, havuzunuzun suyunda bakterileri Kum ve ZEOlite göre çok daha fazla yakalar, endüstriyel sistemlerde de kullanılan cam geri yıkama işleminde atık suda tasarruf sağlar ve çevreye zarar vermez.

- Kaplıcalarda, Doğal su havuzlarında ve Tuzlu su havuzlarında kullanıma uygundur. Kum ve ZEOlite göre daha az yer kaplar. Filtre üstünde daha çok su boşluğu kalır.

- İsterseniz, Cam filtre ye bir miktar aktif karbon ve 5-7 mm büyüklükte steril çakıl taşı ilave edebilirsiniz.

CAM FİLTRE SİSTEMİ ŞU ANDA KULLANDIĞINIZ FİLTRE İLE SORUNSUZ ÇALIŞIR.

ÜSTÜN TEMİZLİK ÖZELLİĞİ

Kum ve ZEOlite göre, daha temizleyici, daha hafif ağırlıkta, daha ince oluşu ile daha küçük partikülleri tutacağından, bakım zamanı kazandırır, ters yıkamada su kaybında en az %25 tasarruf sağlar ve daha önemlisi demir ve mangan negatif iyonlarını yakaladığı için suyun kalitesi artar. Cam filtre, kum ve ZEOlite göre daha saydam ve pürüzsüz olduğu için üstünde yosun tutmaz ve topaklaşıp katılaşmaz.

GÜVENLİ KULLANIM

Cam, Kum ve ZEOlite gibi, silika jel içermediği için çalışanların ve yüzenlerin akciğerine zarar vermez. %100 geri dönüşümlü olduğu için çevre dostudur. Cam şekilsiz ve büyük parçalardan küçük parçalara doğru mikron büyüklükte toz şekeri gibidir.

Dünyanın doğal kaynaklarını korumak, çevre bilinci taşıyan her ferdin ilk görevidir.OBÜS TARGET Cam filtre malzemesi % 100 atık malzemedir. Bunu ilk keşfeden biz olduğumuz için gurur duyuyoruz.

ÇEVRE DOSTU CAM FİLTRE
OBÜS TARGET’in cam su filtresini tercih etmeniz için sadece performansını anlatmak diğerleri ile kıyaslamaya yetmeyebilir. Gerçek yararlarını bir kenara bırakıp sadece  maliyet kıyaslaması yapalım. Kıyaslamada temel kum maliyeti € 50 olan sistem baz alımıştır.

Ürünler Fiyat Ömrü Değişim Ücreti 9 Yıllık Maliyet
Cam €  100,00 9 Yıl €          100,00 €          200,00
Kum €    50,00 2 Yıl €          225,00 €          675,00
Zeolite €    75,00 3 Yıl €          225,00 €          525,00

 

 - Cam filtre performansının ötesinde Tasarruf sağlar
 - 100  € lık alışa göre hesap yapılmıştır.
 - 100  € değişim ücreti alındı gibi düşünülmüştür.
 - Cam filtrede kullanım miktarı %50 daha azdır. 100 Kg kum konulan filtreye 50kg konulur. Hesaba dahil değildir. Size büyük tasarruf sağlayacaktır.
 - Kimyasal kullanımını azaltacaktır. Daha az ters yıkama yaparak su tasarrufu   sağlarsınız. Daha az suyu doğaya bıraktığınız için çevre dostu  olursunuz.
 Bu maliyetler tabloya yansıtılmamıştır.

ÜÇ FİLTRENİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Karakteristik Özellikleri Cam Zeolite Kum
Tuzlu suya uygundur * * *
Çevrecidir * * *
3 kat daha uzun ömürlüdür * * *
Mikron parçaları yakalar * * *
Daha az kimyasal kullanırsınız. * * *
Topaklanma ve ayrışma olasılığı azdır. * * *
Kendisi sterilizdir.  * * *
Kötü koku ve gazları giderir. * * *
Optik ve Biyolojik temiz ve berrak su sağlar. * * *
Alg ve yosunların büyümesini engeller. * * *
Toksik amonyağı tutar. * * *
Göz ve cilt tahrişini minimuma indirir. * * *
Kloramin oluşumunu engeller * * *
4 mikron üstü partikülleri filtreler * * *
İki kat daha fazla ağır metalleri tutar. * * *
Suda oluşan zararlı bileşikleri tutar. * * *
Bir tuz banyosu ile temizleme gerektirir. * * *
Geri yıkama için daha fazla su gerektirir. * * *
İkinci derecede kanserojendir. * * *
Solunum için zararlıdır. * * *
Filtre içinde bakteri yaşar. * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtelif yerli ve yabancı kaynaklardan derlenmiş önerilerdir. Doğruluğu denenmelidir. İstenmeyen sonuçlardan sorumlu değiliz.

Çevrenin korunması bilinciyle teknoloji geliştirip,bu teknolojiyi mümkün olduğunca çok kişinin paylaşmasını sağlamayı kendimize görev saydık. Ozon tabakasının güneyini ve kuzeyini parçalayan FCKW ve FKW gazları ile havuzlarda kullanılan kimyasalları cihazlarımızın çalıştığı her yerde minimize ettik.

Fabrikaların kullandığı üretim sularını, site sakinlerinin kullandığı suları, soğutma kulesi sularını, seralarda kullanılan suları iyileştirip tekrar kullandırmak için durmadan çalışıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin dünya üzerinde yarattığı tahribatı önlemek için,hiçbir şey beklemeden, bildiklerimizi anlatmaya çalışmak öncelikli hedef ve mecburiyetimiz olduğuna inanıyoruz.

Her ürünümüzün vazgeçilmez adı Çevre Dostu Akıllı Sistemler’dir.


- Ozon tabakasını ve iklimleri korumak için mümkünse kimyasalları kullanmamak.
- Yenilikçi çevre dostu akıllı sistemler üreterek,çevremizi korumaya çalışmak.
- Yaşadığımız GEZEGENİ gelecek nesillere temiz teslim etmek  için çalışıyoruz

Devamını oku

s

Havuz ve Suyundan Bulaşacak Hastalıklar

Havuz ve Suyundan Bulaşacak Hastalıklar
CİSED'in yaz önerileri: Açıklamalarıyla ve anket çalışmalarıyla gündem yaratan ve Türkiye'nin en çok konuşulan sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Cinsel sağlık Enstitüsü Derneği-CİSED; bunaltıcı sıcakların başlayacağı yaz günlerinde vatandaşlarımızı girilen havuzun veya denizin temizliğinden emin olunması konusunda uyardı ve su sirkülasyonu fazla olan havuzların tercih edilmesini önerdi. 

Havuzdan bulaşan hastalıklar nelerdir? 
Sıcak ile artan terlemenin yaz aylarında mantar  üremesini kolaylaştırdığına dikkat çeken CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe; “Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan havuzlardan bulaşanlar arasında genital mantar enfeksiyonları,bakteriyel vajinit, molluscum cantagiosum ve trikomonas enfeksiyonları sıklıkla görülür.Ayrıca iyi temizlenmeyen havuzlardan tifo, hepatit A ve E, cryptosporidum, kolibasili,giardia, shigella, dizanteri ve paratifo gibi ateşli ishal yapan mikroplar, göz, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları ile mantar, uyuz, impetigo gibi deri hastalıkları da bulaşabilir” dedi.
    
Havuzlar Bu mikrobların üremesini önlemelidir.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan havuzlardan veya denizlerden en fazla bulaşan hastalığın genital mantar enfeksiyonları olduğunu söyleyen CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe; “Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bir kısmı özellikle toplu havuzlardan yaygın olarak bulaşabiliyor.

Tehlikeli olabilir.
Havuz veya deniz sefasının hastanede bitmemesi için CİSED olarak vatandaşlarımızı girilen havuzun temizliğinden emin olunması konusunda uyarıyoruz ve su sirkülasyonu fazla olan havuzların tercih edilmesini de öneriyoruz. Çünkü yeterince temizlenmeyen havuzlar ve kirlilik seviyesi yüksek sahiller tehlikeli olabilir” dedi.

Havuzdan bulaşan hastalıklar nelerdir?
Sıcak ile artan terlemenin yaz aylarında mantar üremesini kolaylaştırdığına dikkat çeken CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe; “Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan havuzlardan bulaşanlar arasında genital mantar enfeksiyonları, bakteriyel vajinit, molluscum cantagiosum ve trikomonas enfeksiyonları sıklıkla görülür.Ayrıca iyi temizlenmeyen havuzlardan tifo, hepatit A ve E, cryptosporidum, kolibasili, giardia, shigella, dizanteri ve paratifo gibi ateşli ishal yapan
mikroplar,  göz, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları ile mantar, uyuz, impetigo gibi deri hastalıkları da bulaşabilir”  dedi.

Denizler daha güvenli
Denizde mikrop kapmanın havuzlara oranla daha zor olduğunu söyleyen CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe; “Deniz suyu tuzlu olduğu için mikropların yaşaması daha zordur.Ama kirli, yüzeyi köpüklü ve yeşil görünümde olan denizlerde yüzmeyin. Ancak havuzlara bu anlamda daha çok dikkat etmek gerekir.Çünkü havuzlar durağan sular olması nedeniyle kolaylıkla kirlenebilir ve mikrop üremesi daha kolaydır ve mikropları kontrol altına almak için hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir” dedi.

Islak mayo ile oturmayın, mutlaka kurulanın
Havuzlardan veya denizden bulaşan genital enfeksiyonların bazı küçük önlemleri göz ardı etmeden kaynaklandığının altını çizen CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe; “Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan havuzlardan bulaşanlar daha çok ıslak mayoyla beklemek, yeterince kurulanmamak, üşümek, sık çamaşır değiştirmemek, temiz olmayan havuzların ve hijyenik olmayan tuvaletlerin kullanılması, naylondan imal edilmiş ve dar olan kıyafetlerin kullanılması ile korunmasız ilişki şeklinde genital floranın dengesinin bozulmasıyla oluşur. Çünkü bu enfeksiyonların yerleşmesinde nem çok önemlidir. Islak ve nemli ortamlarda vücudumuzda zaten var olan ama yeterli nemi ve ıslaklığı bulamadığı için şikayet yaratmayan mantarlar, üremelerini artırarak kaşıntı, peynir kesiği tarzında beyaz akıntı, kızarıklık, genital bölgede yanma ve tahriş hissi meydana getirirler. Bakteriyel vajinitte ise sarı-gri veya kirli beyaz renkte kokulu akıntı ve cinsel ilişkide acıma olur. Trikomonas ise çok yoğun sarı-yeşilimsi bir akıntı yapar. Molluscum cantagiosum ise genital bölgede küçük yuvarlak siğiller oluşturur” dedi.
 

CİSED'in yaz önerileri
Suya girmeden önce duş alarak vücudu iyice temizlemenin çok önemli olduğuna dikkat çeken CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe; alınacak basit tedbirlerle vatandaşların bu hastalıklardan korunabileceğini belirterek, havuzlarda veya denizde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşağıdaki önerilerde bulundu.


"CİSED olarak hijyen için periyodik kimyasal ve fiziksel temizlik işlemlerinin ihmal edilmediği yüzme havuzlarının tercih edilmesini öneriyoruz. Yüzme havuzunda normal klor seviyesi 0,8 mg/lt düzeyinde olmalı ve çok iyi çalışan bir filtreleme sistemi bulunmalıdır. Ayrıca hepatit A ve B aşısı olmayan çocukların havuzlara gönderilmemesini de tavsiye ediyoruz. İşletme sahipleri kadar vatandaşlarımızın da kendilerine dikkat etmesi gerekir. Bu bağlamda vatandaşlarımıza önerilerimiz şunlardır:    


Havuz kenarlarında yiyecek yemeyin ve sigara içmeyin. Ateşli hastalık yada ishal geçirirken havuza girmeyin.Bone kullanın. Suya tükürmeyin. Islak mayoyla oturmayın. Yeterince kurulanın. Sık çamaşır değiştirin. Temiz ve hijyenik olmayan tuvaletleri kullanmayın. Naylondan imal edilmiş ve dar olan kıyafetleri kullanmayın. Korunmasız cinsel ilişkiye girmeyin. Havuz bölgesine ayakkabıyla veya dışarıda giyilen terliklerle girmeyin. Ayaklarınızı antiseptik suya batırarak dezenfekte edin. Havuzda su yutmamaya dikkat edin. Kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanın. Suya atlarken burnunuzu tutun. Cildinizde sıyrık yada kesik varsa yüzme sonrasında su ve sabunla temizleyin.Göz enfeksiyonlarını önlemek için sualtı gözlüğü veya maskeleri kullanın. Çocukların havuzlara tuvaletini yapmalarını engelleyin. Lağım karışan alanlara yakın bölgelerdeki denizlere ve şiddetli yağmur suyunun havuz suyuna karıştığı anda ve sonrasında  yüzmeyin”  dedi.

Devamını oku

s

Oksijen nedir? Nasıl elde edilir?

OKSİJEN:
Genel Özellikleri: Oksijen canlıların yaşamı için hayati önem taşır. "Oksijenli" solunum için gerekli olup organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur. Atmosferde, hacim olarak %99, ağırlıkça %20,9 oksijen ihtiva eder. Su, ağırlıkça %88,8 oksijen bulundurur. Yer kabuğunun ise %50'sini teşkil eder. Oksijen, serbest halde, havada, suda, çözünmüş olarak ve toprak içinde en çok nitrat, fosfat ve karbonat halinde yer kabuğunun içerisinde bulunmaktadır. Atom numarası 8, atom ağırlığı 16, simgesi de O dur. Bir ametaldir. Periyodik cetvelde 6A grubunda 2. periyotta bulunur.

Oksijenin elde edilişi:
1. Suyun elektrolizinden yararlanılarak elde edilir. Az miktarda baz veya asit ilave edilmiş saf su elektroliz edilirse, anotta, saf oksijen elde edilir.
2. Laboratuar da, potasyum kloratın, mangandioksit ile tepkimesinden elde edilir.
3. Potasyum permanganat ile hidrojen peroksit, asitli ortamda oksijen verir.
4. Endüstride, havadan elde edilir. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonunda önce azot buharlaşır, geriye %99,5 saflıkta oksijen kalır.
Yine endüstride, çok saf oksijen, baryum peroksit'in 800 °C ye kadar ısıtılmasında elde edilir.

Oksijen kimyada O sembolü ile gösterilir. Atom numarası 8 olan oksijenin doğada kütle numaraları toplamı (15.9999, yaklaşık=) 16'dır (%99,76), 17 (%4) ve 18 (%0,20) olan üç izotopu vardır. Oksijenin atom ağırlığı 16 olarak kabul edilir.

Kütle numaraları 14, 15 ve 19 olan izotopları radyoaktiftir. Fakat bu radyoaktiflerin ömrü oldukça kısadır. Oksijenin çekirdeğinde 8 proton bulunmaktadır. Kimyasal tepkimelerin hemen hemen hepsinde iki elektron alarak eksi hale geçer. Oksijen normal sıcaklıkta pasiftir; yüksek sıcaklıkta aktiftir.

Oksijenin sudaki çözünürlüğü 0 °C'de 14,6 mg/L'dir. Oksijenin kritik sıcaklığı –118,8 °C'dır. Oksijen, bu sıcaklığın üzerinde sıvılaşamaz yani sadece basınç ile sıvılaştırılmaz. Oksijenin kritik basıncı 49,7 atmosferdir. Bir atmosfer basınçtaki ergime noktası –218,8 °C ve kaynama noktası –183 °C dır. Belirli bir miktardaki oksijen, katı ve sıvı hallerinin her ikisinde de açık mavi ve şeffaftır. Sıvı oksijen, kuvvetli bir magnetiktir. Şayet sıvı oksijenin bir atmosfer basıncındaki bir hacmi, normal şartlar altında (760 mm Hg ve 20 °C) buharlaştırılırsa, buharın hacmi sıvı hacminin 860 misli olur. Katı oksijenin yoğunluğu –252,5 °C de 1,426 g/cm³'tür. Metallerin çok azı, sıvı halde iken oksijen absorblar (emerler). Absorblanan bu oksijen metal katılaşırken tekrar metali terk eder.

KULLANIM ALANLARI
Sanayide bir çok alanda kullanıldığı halde konumuz bu olmadığı için,biz ilgilendiğiniz bölümleri yazacağız.

- Evrensel ve atık su tasfiyesinde ; 
- Oksijenden Ozon üretiminde ; 
- İçme suyunun, havuz sularının ve gölet sularının  temizlenmesinde ; 
- Kimyasal oksitleme proseslerinde ; 
- Tıpta ;akciğer enfeksiyonlarında , anestezide ; 
- Balık üretme çiftliklerinde sudaki oksijenin zenginleştirilmesinde kullanılır

 

Devamını oku

s

Havuzlar, Göletler ve Sitelerde Kullanım

HAVUZLAR SÜS HAVUZLARI GÖLETLER VE SİTELERDE KULLANIM SUYU DEPOLARI
Sistem Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede akar sulardan bakterisiz temiz   su su üretiminde, atık suların geri kazanılmasında, sitelerde depolanan suların tedavisinde, yüzme havuzlarında, süs havuzlarında, yapay göletlerde, bakterisiz su elde etmek için kullanılmaktadır. Cihazlarda suyun özelliklerine göre elektroliz işleminde kullanılmak için çeşitli elektrotlar vardır. Bu elektrotlar titanyum, platin, ruthenyum ve iridyum olmak üzere değişmektedir. Cihazlar suyun cinsine  göre klor, oksijen, yosun önleyici, topaklayıcı, çöktürücü ve parlatıcı üretirler.


ÜRETTİĞİMİZ SİSTEMLER VE KAPASİTE      
Cihazlar sahip olunan suyun tonajına, günlük kullanıma, suyun özelliklerine göre seçilir. Az veya çok su kullanımı, fabrika, holding veya bir şehir suyu kapasitesi fark etmez. OBÜS TARGET in ürettiği doğa dostu sistemler diğer donanımları ile kaynak sularını, yağmur sularını, kuyu sularını, kullanılmış atık ve bulanık suları iyileştirmek için, suyun ihtiyacına göre ayrı modeller sunar.
 
CİHAZLARIN ÖZELLİĞİ
- Elektronik doğru akım, otomatik kontrollü pano
- Ölçülemeyecek kadar az enerji tüketimi
- DC enerjinin akım ve voltaj kontrolü
- Su akışı algılama ile çalışan sistem

TİTANYUM ve BAKIR ELEKTROTLAR
- Şeffaf boru üstünde montajlı oksijen&Bakır OBÜS TARGET Tatlı su  elektrotları
- Bir çift kendi kendini temizleyen bakır ve titanyum plaka elektrotlar. *Çok düşük DC akımla çalışır. 0,3-1 ppm arasında bakır iyonları üretir.  Bu iyonlar yavaş yavaş her saniye suya enjekte edilir.
- Suyun oksijen ihtiyacını üreten elektrotlar, ağır metallerin ve inorganik kimyasalların topaklanarak filtrede tutulmasını sağlar. Oksijen tesisat içinde krem vazifesi görür aynı zamanda korozyonu önler.

OKSİJEN VE İYONİZER  HÜCRESİ                                                                        
- Su tonajına göre seçilen minimum 450 lik filtre
- Filtreler için 9 yıl ömürlü CAM MALZEME
- Her sistem için özel nozul
- Ters yıkama için 6 yollu vana

İSTEĞE GÖRE-OPSİYONLAR
- Ters yıkama için,basınca duyarlı otomatik  6 yollu vana.                                                                                        
- Normalde kapalı konumlu, programlanır ve suyun debisini ölçer valf.                                                                              
- Su deposu ile iletişim sağlayan valf ve debi metre.                                                                                                         
- Suyun pH ve Alkalin değerlerini devamlı dengede tutan dijital sistem.                                                                  
- 2000 ile 6000 Litre temiz suyun depoya geçişinden sonra otomatik ters yıkama sistemi.                                              
- Klorin oluşmasını önlemek için, basınca duyarlı zaman ayarlı otomatik deşarj sistemi

OKSİJEN ÜRETİMİYLE SUYUN TEDAVİSİ
OKSİJEN JENARÖTÖRÜ. Bu bölüm kaynak olarak suyunuzu kullanır. Elektroliz yolu ile parçalanan H+02 olarak deponuzdaki suyu parçalar OKSİJEN ÜRETİR. Suyun içinde dezenfeksiyon işini tamamlar ve tekrar hidrojen ile birleşerek su olup özüne döner. Size doğal, saf, kokusu olmayan oksijeni bedava üretir. Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar. Cihazın menü bölümünden seçerek istediğiniz ayarları yapmak parmaklarınızın ucundadır.Duruma göre düşük dozaj klor üretir.


İYONİZASYON BULUŞU KİME AİTTİR VE TARİHÇESİ
Bizim ürettiğimiz sistemlerin hepsinin yanında  kullandığımız mutlak sistem
İYONİZASYON sistemi NASA için 1969 yılında aya ilk astronotun inmesinden sonra uzay yolculuğu kapsamında özel olarak araştırılmış keşfedilmiş yüksek teknolojidir. Astronotların aya yolculuğunda mikropları öldürmek ve suyun arıtılmasını sağlamak için hedeflenmiştir. Üç hafta için planlanan bu yolculukta proje başarıyla uygulanmıştır. İYONİZER 1980 yılı başında NASA ya ait patentin düşmesi ile başta Amerika, Avusturya ve Avrupa' da OZON ve UV sistemlerine kıyasla, çok yoğun olarak %80 kullanımla ön sıraya geçmiştir.Enerji tüketimi minimum seviyededir.

İYONİZASYON NEDİR?
Elektronik bakır, iyonizasyonu, suyu bakteri, virüs ve mikro organizmalardan temizlemek için kullanılan insan ve çevre sağlığına zararlı ve pahalı bir yöntem olan mikropları öldürmeye çalışan kimyasalları tümüne alternatif olarak geliştirilmiş, harika bir teknolojidir. Çalışma şeklini şematik resimde gördüğünüz gibi sizlere sunduğumuz İYONİZER sistemde, cihazımız tarafından elektrolize edilen  bakır elektrotlar şeffaf boru içindedir. Her an izlenebilir.
 
Bakır iyonları su ile karışıma geçer ve suyla özleşir. Suyun içinde kalıcıdır. Kimya gibi uçucu değildir. Tatsız ve kokusuzdur. Bu özelliği ile bakterilerle devamlı savaş halindedir. Sıcaktan etkilenmez, bilakis daha hızlı bakterileri öldürmeye devam ederler. Deponuzda veya havuzunuzda doldurulan su seviyesine kadar, her noktada, oluşabilecek tüm bakterileri, virüsleri ve diğer mikro organizmaları öldürür. Suyunuzun içinde var olan diğer elementlerin arasında bakır, bize yararlı bir element olduğu için suyunuzun kalitesini arttırır. Sistem çalışmaya başladığı andan itibaren statik elektrikle ölen virüsleri bir araya toplar, tabir caizse kümeler ve filtrede tutulmalarını sağlar.
 
BU SİSTEMİ NEDEN KULLANIYORUZ.
Cihazımızda iki sistem bir aradadır. Sistemde, elektrotlar şeffaf bir hücre içinde montajlıdır. Filtrelenen su tekrar hedefine akarken önce titanyum elektrotların üstünden geçer. Suyun içinde yaşayan bakteri ve virüsler bu noktada ilk darbeyi klor gazı veya oksijen gazından alır. Ancak klor üretiyorsak, Tuzun parçalanıp klor ve sodyuma dönüşümü ve tekrar birleşip tuz oluşu cihazların istenen miktarda klor üretmesi için daha uzun çalışmasını gerektirir. Suya atılan tuzda eksilme yapmaz. İYONİZER kısmında ise buna gerek yoktur. Belli miktarda bakır iyonu içine alan su devamlı kontrol altında olur. Çünkü iyonlar tekrar birleşemez ve su içinde kalıcıdır. Kimyasalların hepsinin ayrı ayrı vazifeleri olduğu halde, bakır iyonizer sisteminin başlıca üç ayrı vazifesi vardır. Bakterileri öldürmek, gözle görülemeyecek kadar küçük yaratıkların üremesini önleyip statik elektrikle binlercesini bir araya getirip topaklamak, filtrede tutulmasını sağlamak dolayısıyla koloniler oluşturmasını önlemek ve suya parlaklık vermektir. Kimyasalların hiç biri yalnız başına, tüm bakterileri, virüsleri, mikro organizmaları imha edemez, yetersiz kalır. Yosunlanma bu sebeple çok hızlı artar. Kimyasallar sıcaktan etkilenip gücünü kaybettiği halde, suya verilen iyonlar sıcakta daha etkili ve kalıcıdır. Suyun her damlasına karıştığı için, göletinizde, deponuzda, süs veya yüzme havuzunuzda kalan suyun en son damlasının bile içinde kalan iyonlardır ve vazifesi olan bakteri ve virüsleri öldürme işlemine devam eder. Sağlık bakanlığımızın içme sularında dahi 1 ppm bakıra müsaade etmesi ise, aslında 1 ppm bakır miktarının insana yararlı olmasındandır. İyonizer sistemi yerine göre 0,2-0,3 ppm bakırı su içine karıştırdığı takdirde vazifesini başarıyla yapmış olur.

OKSİYON CİHAZI TATLI SULARDA SUYUN OKSİJENİNİ DENGELER VE OKSİJENLE HİJYEN SAĞLAR
 
SU ARITMA CİHAZLARINA GÖRE İYONİZER
Su nereden çıkarsa çıksın içindeki elementlerin miktarı, elementlerin farklılığı, sertliği, pH derecesi, sıcaklığı, alkalin derecesi, bulanıklığı, tuz oranı ve tadıyla, şehir sularında ise suya atılan klor ile birbirinden çok ayrı sulardır. Bilhassa evlerimize ve işyerlerine verilen şehir suları suyun bize ulaştığı borulara girdiği anda hatırı sayılır mükemmellikte olsa bile bizim tesisatımızdan bardağa veya arıtmaya girdiği ana kadar çok değişmekte ve vasıflarını kaybetmektedir. Tesisatlar genelde yıllarca önce yapılmış tesisat içi ve dışı ile korozyana uğramış mikrop yuvalarıdır. Arıtmalar ister evimizde veya işyerimizde olsun, belirli müşterek elemanların içindeki elementlerden geçerek küçük partikülleri tutmaya ve tat değiştirmeye odaklıdır. Klasik arıtmalarla bakterilerin öldürüldüğü hiçbir literatürde yoktur. OKSİYON CİHAZI-SUYUN RAF ÖMRÜNÜ AYLARCA UZATIR
 
SİSTEMİN KULLANIM NEDENİ VE FAYDALARI
- İnsan ve çevre sağlığı açısından hiçbir tehlikesi bulunmayan sistemdir.                                                  
- Dezenfeksiyon vazifesini, insan ve çevre sağlığı açısından son derece zararlı kimyasalları kullanmadan sağlar.
- Dezenfeksiyon için ihtiyacını suyun kaynağından kendi suyunuzdan OKSİJEN üreterek yapar. 
- Oksijen üretirken statik elektrikle ölmüş mikro organizmaları topaklar ve cam filtrede tutar. 
- Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar.                                              
- Herhangi bir bakım gerektirmez. Bakım için elemana ihtiyaç duymaz.                                                       
- Kurulu düzeninize uyumludur. Kurulu hiç bir elemana zarar vermez, korozyonu önler.                   
- Tesisatta kullandığınız malzeme yüzeyinde krem vazifesi görür.                                             
- Tesisatınızı temiz tutar ve ömrünü uzatır.                                                                                                      
- Ters yıkama yaptığınızda suyu bahçenize verebilirsiniz. Atık suyunuz bile doğaya faydalıdır.                                                                    
- Bir litre atık su 18 litre doğal kaynak suyunu bozmaktadır.                                                                       
- Doğayı kirletmez kaynak sularına zarar vermezsiniz. Sorumlu olmadığınız için rahatlarsınız.                                                     - Kimyasallar ve ozon gibi uçmaz ve koku vermez.                                                                                                       
- Suda buharlaşıp yok olmaz. Sıcak havayı umursamaz. Sıcak havada hızla üreyen bakteri ve virüsleri daha çabuk öldürür.         
- Yosunlanmayı önler. Yosun tutmuş kaya ve çakıl taşlarını doğal haline döndürür.

İçilecek kadar güzeldir. Tabiiki İçmezsiniz. Gölet ilk günkü kadar temiz fakat ilk günden çok daha sağlıklı olur. Gölet çevresinde zevkle gezinir, mutlu olur, sevdiklerinizle şakalaşırsınız
 
Sistem, kapalı ve açık, tatlı veya tuzlu su yüzme havuzlarında, göletlerde, süs havuzlarında, sitelerin kullanım suyu depolarında, fabrika ve otellerde soğutma ve ısıtma için kullanılan chiller ve soğutma kuleleri suyunda, besi çiftlikleri ile seralarda kullanılan sularda, kaynak sularında damacanaların yıkanmasında, bakteri ve virüslerin yaşamına son verip suda hijyen sağlanmasında kullanılmaktadır.

Devamını oku

s

Su Kaynaklarında Suyun Tedavisi ve Damacana Temizliği

TATLI SUYUN TEDAVİSİ İÇİN OKSİYON
Sistem Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede su kaynaklarında damacana temizliğinde, kaynak suyuna iyonlarla bakır ilave edilmesinde, akar sulardan bakterisiz temiz su üretiminde, sitelerin depoladığı suyun tedavisinde, süs havuzlarında, yapay göletlerde bakterisiz su elde etmek için kullanılmaktadır. Cihazlarda suyun özelliklerine göre elektroliz işleminde kullanılmak için çeşitli elektrotlar vardır. Bu elektrotlar titanyum, platin, ruthenyum ve iridyum olmak üzere değişmektedir. Cihazlar suyun cinsine  göre klor, oksijen, yosun önleyici, topaklayıcı, çöktürücü ve parlatıcı üretirler.


ÜRETTİĞİMİZ SİSTEMLER VE KAPASİTE      
Cihazlar sahip olunan suyun tonajının, günlük kullanımına, suyun özelliklerine göre seçilir. Az veya çok su kullanımı, su kaynağı, fabrika, holding veya bir şehir suyu kapasitesi fark etmez. Önemli olan tedavi edilecek olan suyun miktarını bilmektir. OBÜS TARGET in ürettiği doğa dostu sistemler diğer donanımları ile kaynak sularını iyileştirmek için, suyun ihtiyacına göre ayrı modeller sunar.
 
CİHAZLAR SUYUN ÖZELLİĞİ VE KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞKENDİR.                                        
- OBÜS TARGET elektronik dc voltaj otomatik kontrollü pano ve panonun kumanda ettiği başarıyla çalışan, komponentler. 
- Ölçülemeyecek kadar az enerji tüketimine sahip elektronik teknoloji.                                                                
- DC enerjinin miliamper akım ve düşük voltaj kontrolü.                                                                              
- Sadece su akış sırasında algılama ile haberleşip çalışan sistem.                                                                     
- Su akış haberini alıp kendini düzenleyen su yön valfi

TİTANYUM ve BAKIR ELEKTROTLAR
- Şeffaf boru üstünde montajlı oksijen&Bakır OBÜS TARGET Tatlı su  elektrotları. Oksijenle dezenfeksiyon yaparken, bakır elektrotlar ikinci darbeyle virüsleri öldürür ve statik elektrikle topaklar.                        
- Bir çift kendi kendini temizleyen bakır ve titanyum plaka elektrotlar. 
- Çok düşük DC akımla çalışır. 0,3-1 ppm arasında bakır iyonları üretir.  Bu iyonlar yavaş yavaş her saniye suya enjekte edilir.
- Suyun oksijen ihtiyacını üreten elektrotlar, ağır metallerin ve inorganik kimyasalların topaklanarak filtrede tutulmasını sağlar. Oksijen tesisat içinde krem vazifesi görür aynı zamanda korozyonu önler.                 
- DC enerjinin miliamper akım ve düşük voltaj kontrolü

OKSİJEN VE İYONİZER  HÜCRESİ
- Sadece su akış sırasında algılama ile haberleşip çalışan sistem.                                                                                    
- Su tonajına göre seçilen minimum 450 lik filtre.                                                                                                      
- Filtreler için 9 yıl ömürlü CAM MALZEME.                                                                                                                          
- Her sistem için özel nozul.                                                                                                                                               - - Ters yıkama için 6 yollu vana.

İSTEĞE GÖRE-OPSİYONLAR                                                                                                                                            
- Ters yıkama için,basınca duyarlı otomatik  6 yollu vana.                                                                                        
- Normalde kapalı konumlu, programlanır ve suyun debisini ölçer valf.                                                                              
- Su deposu ile iletişim sağlayan valf ve debi metre.                                                                                                         
- Suyun pH ve Alkalin değerlerini devamlı dengede tutan dijital sistem.                                                                  
- 2000 ile 6000 Litre temiz suyun depoya geçişinden sonra otomatik ters yıkama sistemi
- Klorin oluşmasını önlemek için, basınca duyarlı zaman ayarlı otomatik deşarj sistemi.                                           

OKSİJEN ÜRETİMİYLE SUYUN TEDAVİSİ
OKSİJEN JENARÖTÖRÜ. Bu bölüm kaynak olarak suyunuzu kullanır. Elektroliz yolu ile parçalanan H+02 olarak deponuzdaki suyu parçalar OKSİJEN ÜRETİR. Suyun içinde dezenfeksiyon işini tamamlar ve tekrar hidrojen ile birleşerek su olup özüne döner. Size doğal, saf, kokusu olmayan oksijeni bedava üretir. Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar. Cihazın menü bölümünden seçerek istediğiniz ayarları yapmak parmaklarınızın ucundadır.

İYONİZASYON BULUŞU KİME AİTTİR VE TARİHÇESİ
Bizim ürettiğimiz sistemlerin hepsinin yanında  kullandığımız mutlak sistem.
İYONİZASYON sistemi NASA için 1969 yılında aya ilk astronotun inmesinden sonra uzay yolculuğu kapsamında özel olarak araştırılmış keşfedilmiş yüksek teknolojidir. Astronotların aya yolculuğunda mikropları öldürmek ve suyun arıtılmasını sağlamak için hedeflenmiştir. Üç hafta için planlanan bu yolculukta proje başarıyla uygulanmıştır. İYONİZER 1980 yılı başında NASA ya ait patentin düşmesi ile başta Amerika, Avusturya ve Avrupada OZON ve UV sistemlerine kıyasla, çok yoğun olarak %80 kullanımla ön sıraya geçti.

İYONİZASYON NEDİR?
Elektronik bakır, gümüş iyonizasyonu, suyu bakteri, virüs ve mikro organizmalardan temizlemek için kullanılan insan ve çevre sağlığına zararlı ve pahalı bir yöntem olan mikropları öldürmeye çalışan kimyasal çeşitlerinin tümüne alternatif olarak geliştirilmiş bir teknolojidir. Çalışma şeklini şematik resimde gördüğünüz gibi sizlere sunduğumuz İYONİZER sistemde, cihazımız tarafından elektrolize edilen  bakır elektrotlar şeffaf boru içindedir. Her an izlenebilir.

Bakır iyonları su ile karışıma geçer ve suyla özleşir. Suyun içinde kalıcıdır. Kimya gibi uçucu değildir. Tatsız ve kokusuzdur. Bu özelliği ile bakterilerle devamlı savaş halindedir. Sıcaktan etkilenmez, bilakis daha hızlı bakterileri öldürmeye devam ederler. Damacanaya doldurulan su tüketilinceye kadar, oluşabilecek tüm bakterileri, virüsleri ve diğer mikro organizmalarla savaşmaya devam eder. Suyunuzun içinde var olan diğer elementlerin arasında bakır, bize yararlı bir element olduğu için suyunuzun kalitesini de arttırır. Sistem çalışmaya başladığı andan itibaren statik elektrikle ölen virüsleri bir araya toplar, tabir caizse kümeler ve filtrede tutulmalarını sağlar.Sağlık bakanlığı içme sularında bakır miktarını 1 ppm olarak kabul etmiştir.Suyun içinde0,2-0,3 ppm bakır iyonları olduğu taktirde sularda bakteri ve virüs olamaz.

BU SİSTEMİ NEDEN KULLANMALIYIZ
Cihazımızda iki sistem bir aradadır. Sistemde, elektrotlar şeffaf bir hücre içinde montajlıdır. Filtrelenen su tekrar hedefine akarken önce titanyum elektrotların üstünden geçer. Suyun içinde yaşayan bakteri ve virüsler bu noktada ilk darbeyi oksijen gazından alır. İYONİZER kısmında ise belli miktarda bakır iyonuna sahip su  bakteri ve virüslere ikinci ölümcül darbeyi vurur.İyonlar suyun içinde kalıcı olduğu için, suyunuz devamlı kontrol altında olur. Çünkü iyonlar kimyasallar gibi uçucu değildir. Su içinde kalıcıdır. Kimyasalların hepsinin ayrı ayrı vazifeleri olduğu halde, bakır iyonizer sisteminin başlıca üç ayrı vazifesi vardır. Bakterileri öldürmek, gözle görülemeyecek kadar bu küçük yaratıkların üremesini önleyip statik elektrikle binlercesini bir araya getirip topaklamak, filtrede tutulmasını sağlamak dolayısıyla koloniler oluşturmasını önlemek ve suya parlaklık vermektir. Kimyasalların hiç biri yalnız başına, tüm bakterileri, virüsleri, mikro organizmaları imha edemez, yetersiz kalır. Yosunlanma bu sebeble çok hızlı artar. Kimyasallar sıcaktan etkilenip gücünü kaybettiği halde, suya verilen iyonlar sıcakta daha etkili ve kalıcıdır. Damacanada veya su deponuzda veya sadece damacanalarınızı yıkamak için kullandığınız bölgedeki suya verilen oksijen ve iyonlar damacanaya dolan suyun en son damlasının bile içine karışır.Su tüketilene kadar, vazifesi olan bakteri ve virüsleri öldürme işlemine devam eder. Sağlık bakanlığımızın içme sularında dahi 1 ppm bakıra müsaade etmesi ise, aslında 1 ppm bakır miktarının insana yararlı olmasındandır. İyonizer sistemi yerine göre 0,2-0,3 ppm bakırı su içine karıştırdığı takdirde vazifesini başarıyla yapmış olur.
 
OKSİYON CİHAZI TATLI SULARDA SUYUN OKSİJENİNİ DENGELER VE OKSİJENLE HİJYEN SAĞLAR
DAMACANA YIKARKEN KULLANDIĞINIZ KİMYA VE DURULAMA SUYU VE SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
Su nereden çıkarsa çıksın içindeki elementlerin miktarı, elementlerin farklılığı, sertliği, pH derecesi, sıcaklığı, alkalin derecesi, bulanıklığı, tuz oranı ve tadıyla, birbirinden çok ayrı sulardır. Arıtmalar ise, kaynakta belirli müşterek elemanların içindeki elementlerden geçerek küçük partikülleri tutmaya ve tat değiştirmeye odaklıdır. Son araştırmalarda çıkan en büyük problem suyun raf ömrüdür. Damacananın deterjanla yıkanması, ve doğal su ile durulanması asla çözüm değildir.Durulama zamanı içinde damacana verile su miktarı ne kadar olursa olsun deterjanı dışarı atamaz.Deterjanında hedef vazifesini yapması için belirli bir zamana ihtiyacı vardır.Yapılan tercihin ikiside yanlış olmaktadır.Daha uzun zaman bekleseniz üretim düşecektir,su kaybı olacaktır.Buna rağmen damacana içinde kalan kimya su içindeki diğer elementlerle birleştiğinde suda değişikliklere sebep olacaktır.Kısa ve yetersiz zaman verdiğinizde ise su tasarrufu yapacak anca kimya kalıntıları üzerine su dolduracaksınız. OKSİYON CİHAZI-SUYUN RAF ÖMRÜNÜ AYLARCA UZATIR.
 
SİSTEMİN KULLANIM NEDENİ VE FAYDALARI
- İnsan ve çevre sağlığı açısından hiçbir tehlikesi bulunmayan sistem.                                                  
- Dezenfeksiyon vazifesini, insan ve çevre sağlığı açısından son derece zararlı kimyasallar kullanmadan sağlar. 
- Dezenfeksiyon için ihtiyacını suyun kaynağından kendi suyunuzdan OKSİJEN üreterek yapar. 
- Oksijen üretirken statik elektrikle ölmüş mikro organizmaları topaklar ve cam filtrede tutar. 
- Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar.                                              
- Herhangi bir bakım gerektirmez. Bakım için elemana ihtiyaç duymaz.                                                       
- Çok az su ile kalıcı hijyen sağlarsınız.                                                                                                           
- Kurulu düzeninize uyumludur. Kurulu hiç bir elemana zarar vermez, korozyonu önler.                   
- Tesisatta kullandığınız malzeme yüzeyinde krem vazifesi görür.                                             
- Tesisatınızı temiz tutar ve ömrünü uzatır.Paslanma ve çamurlanmayı önler.
- Ters yıkama yaptığınızda suyu bahçenize verebilirsiniz.                                                                             
- Bir litre atık su 18 litre doğal kaynak suyunu bozmaktadır.                                                                      
- Doğayı kirletmez kaynak suyuna zarar vermezsiniz.                                                                         
- Kimyasallar ve ozon gibi koku vermez ve uçmaz.                                                                                                       
- İyonizer sistemi, sadece durulama suyunun iyonlaştırılması için dahi olsa, kalan iyonlar insana faydalı bakteri avcısıdır.
- Suda buharlaşıp yok olmaz. Sıcak havayı umursamaz. Sıcak havada hızla üreyen bakteri ve virüsleri daha çabuk öldürür.
- Damacana veya pet şişede yosunlanmayı önler raf ömrünü uzatır.

 

Devamını oku