tel 0 216 540 10 73     mail bilgi@obus-target.com
twitter facebook header_sosyal1 Ziyaretçi Defteri
l Havuzlar, Göletler ve Sitelerde Kullanım

Havuzlar, Göletler ve Sitelerde Kullanım

HAVUZLAR SÜS HAVUZLARI GÖLETLER VE SİTELERDE KULLANIM SUYU DEPOLARI
Sistem Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede akar sulardan bakterisiz temiz   su su üretiminde, atık suların geri kazanılmasında, sitelerde depolanan suların tedavisinde, yüzme havuzlarında, süs havuzlarında, yapay göletlerde, bakterisiz su elde etmek için kullanılmaktadır. Cihazlarda suyun özelliklerine göre elektroliz işleminde kullanılmak için çeşitli elektrotlar vardır. Bu elektrotlar titanyum, platin, ruthenyum ve iridyum olmak üzere değişmektedir. Cihazlar suyun cinsine  göre klor, oksijen, yosun önleyici, topaklayıcı, çöktürücü ve parlatıcı üretirler.


ÜRETTİĞİMİZ SİSTEMLER VE KAPASİTE      
Cihazlar sahip olunan suyun tonajına, günlük kullanıma, suyun özelliklerine göre seçilir. Az veya çok su kullanımı, fabrika, holding veya bir şehir suyu kapasitesi fark etmez. OBÜS TARGET in ürettiği doğa dostu sistemler diğer donanımları ile kaynak sularını, yağmur sularını, kuyu sularını, kullanılmış atık ve bulanık suları iyileştirmek için, suyun ihtiyacına göre ayrı modeller sunar.
 
CİHAZLARIN ÖZELLİĞİ
- Elektronik doğru akım, otomatik kontrollü pano
- Ölçülemeyecek kadar az enerji tüketimi
- DC enerjinin akım ve voltaj kontrolü
- Su akışı algılama ile çalışan sistem

TİTANYUM ve BAKIR ELEKTROTLAR
- Şeffaf boru üstünde montajlı oksijen&Bakır OBÜS TARGET Tatlı su  elektrotları
- Bir çift kendi kendini temizleyen bakır ve titanyum plaka elektrotlar. *Çok düşük DC akımla çalışır. 0,3-1 ppm arasında bakır iyonları üretir.  Bu iyonlar yavaş yavaş her saniye suya enjekte edilir.
- Suyun oksijen ihtiyacını üreten elektrotlar, ağır metallerin ve inorganik kimyasalların topaklanarak filtrede tutulmasını sağlar. Oksijen tesisat içinde krem vazifesi görür aynı zamanda korozyonu önler.

OKSİJEN VE İYONİZER  HÜCRESİ                                                                        
- Su tonajına göre seçilen minimum 450 lik filtre
- Filtreler için 9 yıl ömürlü CAM MALZEME
- Her sistem için özel nozul
- Ters yıkama için 6 yollu vana

İSTEĞE GÖRE-OPSİYONLAR
- Ters yıkama için,basınca duyarlı otomatik  6 yollu vana.                                                                                        
- Normalde kapalı konumlu, programlanır ve suyun debisini ölçer valf.                                                                              
- Su deposu ile iletişim sağlayan valf ve debi metre.                                                                                                         
- Suyun pH ve Alkalin değerlerini devamlı dengede tutan dijital sistem.                                                                  
- 2000 ile 6000 Litre temiz suyun depoya geçişinden sonra otomatik ters yıkama sistemi.                                              
- Klorin oluşmasını önlemek için, basınca duyarlı zaman ayarlı otomatik deşarj sistemi

OKSİJEN ÜRETİMİYLE SUYUN TEDAVİSİ
OKSİJEN JENARÖTÖRÜ. Bu bölüm kaynak olarak suyunuzu kullanır. Elektroliz yolu ile parçalanan H+02 olarak deponuzdaki suyu parçalar OKSİJEN ÜRETİR. Suyun içinde dezenfeksiyon işini tamamlar ve tekrar hidrojen ile birleşerek su olup özüne döner. Size doğal, saf, kokusu olmayan oksijeni bedava üretir. Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar. Cihazın menü bölümünden seçerek istediğiniz ayarları yapmak parmaklarınızın ucundadır.Duruma göre düşük dozaj klor üretir.


İYONİZASYON BULUŞU KİME AİTTİR VE TARİHÇESİ
Bizim ürettiğimiz sistemlerin hepsinin yanında  kullandığımız mutlak sistem
İYONİZASYON sistemi NASA için 1969 yılında aya ilk astronotun inmesinden sonra uzay yolculuğu kapsamında özel olarak araştırılmış keşfedilmiş yüksek teknolojidir. Astronotların aya yolculuğunda mikropları öldürmek ve suyun arıtılmasını sağlamak için hedeflenmiştir. Üç hafta için planlanan bu yolculukta proje başarıyla uygulanmıştır. İYONİZER 1980 yılı başında NASA ya ait patentin düşmesi ile başta Amerika, Avusturya ve Avrupa' da OZON ve UV sistemlerine kıyasla, çok yoğun olarak %80 kullanımla ön sıraya geçmiştir.Enerji tüketimi minimum seviyededir.

İYONİZASYON NEDİR?
Elektronik bakır, iyonizasyonu, suyu bakteri, virüs ve mikro organizmalardan temizlemek için kullanılan insan ve çevre sağlığına zararlı ve pahalı bir yöntem olan mikropları öldürmeye çalışan kimyasalları tümüne alternatif olarak geliştirilmiş, harika bir teknolojidir. Çalışma şeklini şematik resimde gördüğünüz gibi sizlere sunduğumuz İYONİZER sistemde, cihazımız tarafından elektrolize edilen  bakır elektrotlar şeffaf boru içindedir. Her an izlenebilir.
 
Bakır iyonları su ile karışıma geçer ve suyla özleşir. Suyun içinde kalıcıdır. Kimya gibi uçucu değildir. Tatsız ve kokusuzdur. Bu özelliği ile bakterilerle devamlı savaş halindedir. Sıcaktan etkilenmez, bilakis daha hızlı bakterileri öldürmeye devam ederler. Deponuzda veya havuzunuzda doldurulan su seviyesine kadar, her noktada, oluşabilecek tüm bakterileri, virüsleri ve diğer mikro organizmaları öldürür. Suyunuzun içinde var olan diğer elementlerin arasında bakır, bize yararlı bir element olduğu için suyunuzun kalitesini arttırır. Sistem çalışmaya başladığı andan itibaren statik elektrikle ölen virüsleri bir araya toplar, tabir caizse kümeler ve filtrede tutulmalarını sağlar.
 
BU SİSTEMİ NEDEN KULLANIYORUZ.
Cihazımızda iki sistem bir aradadır. Sistemde, elektrotlar şeffaf bir hücre içinde montajlıdır. Filtrelenen su tekrar hedefine akarken önce titanyum elektrotların üstünden geçer. Suyun içinde yaşayan bakteri ve virüsler bu noktada ilk darbeyi klor gazı veya oksijen gazından alır. Ancak klor üretiyorsak, Tuzun parçalanıp klor ve sodyuma dönüşümü ve tekrar birleşip tuz oluşu cihazların istenen miktarda klor üretmesi için daha uzun çalışmasını gerektirir. Suya atılan tuzda eksilme yapmaz. İYONİZER kısmında ise buna gerek yoktur. Belli miktarda bakır iyonu içine alan su devamlı kontrol altında olur. Çünkü iyonlar tekrar birleşemez ve su içinde kalıcıdır. Kimyasalların hepsinin ayrı ayrı vazifeleri olduğu halde, bakır iyonizer sisteminin başlıca üç ayrı vazifesi vardır. Bakterileri öldürmek, gözle görülemeyecek kadar küçük yaratıkların üremesini önleyip statik elektrikle binlercesini bir araya getirip topaklamak, filtrede tutulmasını sağlamak dolayısıyla koloniler oluşturmasını önlemek ve suya parlaklık vermektir. Kimyasalların hiç biri yalnız başına, tüm bakterileri, virüsleri, mikro organizmaları imha edemez, yetersiz kalır. Yosunlanma bu sebeple çok hızlı artar. Kimyasallar sıcaktan etkilenip gücünü kaybettiği halde, suya verilen iyonlar sıcakta daha etkili ve kalıcıdır. Suyun her damlasına karıştığı için, göletinizde, deponuzda, süs veya yüzme havuzunuzda kalan suyun en son damlasının bile içinde kalan iyonlardır ve vazifesi olan bakteri ve virüsleri öldürme işlemine devam eder. Sağlık bakanlığımızın içme sularında dahi 1 ppm bakıra müsaade etmesi ise, aslında 1 ppm bakır miktarının insana yararlı olmasındandır. İyonizer sistemi yerine göre 0,2-0,3 ppm bakırı su içine karıştırdığı takdirde vazifesini başarıyla yapmış olur.

OKSİYON CİHAZI TATLI SULARDA SUYUN OKSİJENİNİ DENGELER VE OKSİJENLE HİJYEN SAĞLAR
 
SU ARITMA CİHAZLARINA GÖRE İYONİZER
Su nereden çıkarsa çıksın içindeki elementlerin miktarı, elementlerin farklılığı, sertliği, pH derecesi, sıcaklığı, alkalin derecesi, bulanıklığı, tuz oranı ve tadıyla, şehir sularında ise suya atılan klor ile birbirinden çok ayrı sulardır. Bilhassa evlerimize ve işyerlerine verilen şehir suları suyun bize ulaştığı borulara girdiği anda hatırı sayılır mükemmellikte olsa bile bizim tesisatımızdan bardağa veya arıtmaya girdiği ana kadar çok değişmekte ve vasıflarını kaybetmektedir. Tesisatlar genelde yıllarca önce yapılmış tesisat içi ve dışı ile korozyana uğramış mikrop yuvalarıdır. Arıtmalar ister evimizde veya işyerimizde olsun, belirli müşterek elemanların içindeki elementlerden geçerek küçük partikülleri tutmaya ve tat değiştirmeye odaklıdır. Klasik arıtmalarla bakterilerin öldürüldüğü hiçbir literatürde yoktur. OKSİYON CİHAZI-SUYUN RAF ÖMRÜNÜ AYLARCA UZATIR
 
SİSTEMİN KULLANIM NEDENİ VE FAYDALARI
- İnsan ve çevre sağlığı açısından hiçbir tehlikesi bulunmayan sistemdir.                                                  
- Dezenfeksiyon vazifesini, insan ve çevre sağlığı açısından son derece zararlı kimyasalları kullanmadan sağlar.
- Dezenfeksiyon için ihtiyacını suyun kaynağından kendi suyunuzdan OKSİJEN üreterek yapar. 
- Oksijen üretirken statik elektrikle ölmüş mikro organizmaları topaklar ve cam filtrede tutar. 
- Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar.                                              
- Herhangi bir bakım gerektirmez. Bakım için elemana ihtiyaç duymaz.                                                       
- Kurulu düzeninize uyumludur. Kurulu hiç bir elemana zarar vermez, korozyonu önler.                   
- Tesisatta kullandığınız malzeme yüzeyinde krem vazifesi görür.                                             
- Tesisatınızı temiz tutar ve ömrünü uzatır.                                                                                                      
- Ters yıkama yaptığınızda suyu bahçenize verebilirsiniz. Atık suyunuz bile doğaya faydalıdır.                                                                    
- Bir litre atık su 18 litre doğal kaynak suyunu bozmaktadır.                                                                       
- Doğayı kirletmez kaynak sularına zarar vermezsiniz. Sorumlu olmadığınız için rahatlarsınız.                                                     - Kimyasallar ve ozon gibi uçmaz ve koku vermez.                                                                                                       
- Suda buharlaşıp yok olmaz. Sıcak havayı umursamaz. Sıcak havada hızla üreyen bakteri ve virüsleri daha çabuk öldürür.         
- Yosunlanmayı önler. Yosun tutmuş kaya ve çakıl taşlarını doğal haline döndürür.

İçilecek kadar güzeldir. Tabiiki İçmezsiniz. Gölet ilk günkü kadar temiz fakat ilk günden çok daha sağlıklı olur. Gölet çevresinde zevkle gezinir, mutlu olur, sevdiklerinizle şakalaşırsınız
 
Sistem, kapalı ve açık, tatlı veya tuzlu su yüzme havuzlarında, göletlerde, süs havuzlarında, sitelerin kullanım suyu depolarında, fabrika ve otellerde soğutma ve ısıtma için kullanılan chiller ve soğutma kuleleri suyunda, besi çiftlikleri ile seralarda kullanılan sularda, kaynak sularında damacanaların yıkanmasında, bakteri ve virüslerin yaşamına son verip suda hijyen sağlanmasında kullanılmaktadır.