tel 0 216 540 10 73     mail bilgi@obus-target.com
twitter facebook header_sosyal1 Ziyaretçi Defteri
l Havuz Bakımı ve Eğitimi -3

Havuz Bakımı ve Eğitimi -3

YÜZME HAVUZU BAKIMI
ph Nedir ?
Suyun asidik ve bazik aktivitesinin miktarsal ölçümüdür. Gaz klor ve tablet klor, asitler, yağmur suyu ph değerini düşürür. Sıvı klor, kostik soda, alkali ve bazlar yosun ve bakteriler ph  değerini yükseltir.

Sertlik Nedir ?
Suda çözünmüş halde bulunan Ca ve Mg miktarının ölçümüdür.

Stabilizatör Nedir?
Kloru güneş ışıklarına karşı havuz suyunda stabilize eder ve klorun etkinlik zamanını arttırır. Kullanılmazsa havuzda klor çok kısa sürede sıfır olur. Şoklamada stabilizatörsüz klor kullandıktan sonra havuzdaki stabilizatör oranı <75 ppm olmalıdır. Tablet klorun ve granul klorun bünyesinde bulunur. Bu yüzden tablet klor ve granul klor kullanımı gereklidir.

Serbest Klor Nedir?
Klor türevleri suya katıldıktan sonra OHCI’ye dönüşerek dezenfektan görevini yerine getirir. Tüm mikrop ve organizmaları bu yolla öldürür. Havuzlarda en ideal konsantrasyon 0.6 ppm’dir. Bu oran 3 ppm’i geçmemelidir.

Bağlı Klor Nedir?
Yüzücülerden havuza bulaşan amonyak, ter ile reaksiyona girerek kloraminlere dönüşür. Dezenfeksiyon etkinliği yoktur. Havuzlarda yoğun klor kokusuna yol açar ve tahrişe neden olur. Bağlı klor 0.4 ppm’den fazla olursa şok klor (stabilizatörsüz) ile yok edilmelidir.

Ph Değerinin önemi
Tüm organik maddeleri elimine eden klor, kuvvetli bir oksidasyon aracı olmasına karşın, havuz suyunun ph değerinin dengede olmasını (7.2-7.6) sağlayamamaktadır. Bilindiği gibi havuz suyunun ph değerini etkileyen faktörler:

Havuz Suyunun pH Değerini Etkileyen Faktörler
- Havuz suyunun sertlik derecesi
- Suya ilave edilen sodyum/kalsiyum hipoklorit, klor gazı vb.gibi kimyasallar
- Havuza girenlerin getirdiği ter, kir, krem, güneş yağı, toz, üre gibi yabancı maddeler ile çevreden gelen toz, çamur, yaprak gibi maddeler gelmektedir.
Bütün bu faktörlerin zararlı etkileri ise doğru ve dengeli bir ph  değeri sağlanarak yok edilebilir.
 
Eğer Havuz Suyunun pH Değeri 7.6’nın Üzerinde İse;
- Su bulanıklaşır.
- Fazla kimyasal eklenmesi sonucu, bu kimyasalların etkisi azalır.

Eğer Havuz Suyunun pH  Değeri 7.2’nin Altında İse;
- Ciltte ve gözlerde tahriş meydana gelir.
- Havuz içi malzemelerinde korozyon oluşur.

Ph  ETKİSİ
Düşük pH
- Korozyon
- Deri ve ciltte tahriş
- Vinil kaplamalarda buruşukluk
 

Yüksek  pH
- Taş oluşumu
- Klor etkinliğinde azalma
- Deri ve ciltte tahriş
 

Havuz Sularında Klor Gereksinimi
Havuz suyu, havuza girenlerin oluşturduğu kirlilik ve çevreden gelen yabancı maddelerden dolayı oluşan kirlilikler olmak üzere iki farklı etkenden dolayı sürekli kirlenmeye maruz kalır.

Bu maddelerin bir bölümü filtrasyon yoluyla atılmaktadır. Ancak ter, üre, toz, krem, güneş yağı ve kozmetikler ise suda kalarak virüs, bakteri gibi mikro organizmaların gelişmesine ideal bir ortam oluşturur. Bu zararlı ortamın oluşmasını önleyen ideal dezenfektan ve okside edici madde ise klordur.
Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da,havuz suyundaki serbest klor derecesidir.

Havuz Suyunun Bulanıklaşmasının Nedenleri
- Havuz suyunuz serttir. Sert su kalsiyum ve magnezyum tuzlarını yüksek oranda içermektedir.
Bu oran ancak çok sıcak havada -tuzlar suda kristalleşince– gözle görülür hale gelir.
- Havuzunuz yosun tutmaya başlamıştır. Havuzunuzdaki su -yüksek oranda ısıya bağlı olarak- 48 saatten daha az zamanda yosunlaşmadan dolayı bulanıklaşır.
- Havuzunuza yabancı organik maddeler gelmiştir. Havuza girenlerin getirdiği ter, vs. ve dış çevrenin getirdiği polen, toz, vs. gibi yabancı maddeler suyun berraklığını bozar. Zamanla bakteri, mikrop ve mantarların gelişmesi için ideal bir ortam oluşturur.
- Havuzunuzda bazı kimyasal atıkları vardır .Havuz temizliğinde kullandığımız deterjan ve sabun artıkları gibi.
- Havuz suyunda demir ve magnezyum bulunmaktadır. Demir ve magnezyum içeren havuz sularına klor eklendiğinde-oksidasyon sonucu kahverengi bir renk meydana gelir.

Havuz Suyunun Bulanıklığını Gidermenin Yolları
Çeşitli nedenlerle havuzunuzda oluşan bulanıklığı gidermek için,
- Havuz suyunun pH değerinin dengesini denetim altına alın ve daima 7.2-7.6 arasında olmasını sağlayın.
- Havuz filtresinin yeterli ve doğru çalışmasını kontrol edin. Ters yıkamaları ihmal etmeyin. Havuza mutlaka klor ve yosun önleyici şoklaması yaparak, daha sonrada çöktürme uygulayın.

NOT:Klor ve pH değeri normal değerlere ulaşmadan ve tüm bu işlemler sırasında, havuza girilmemesine dikkat edin.

Havuz Bakımı
- Havuzunuzu düzenli olarak temizleyin. İyi bakım yapılan havuzlarda bile, sudaki tuzlar zamanla yoğunlaşır. Bu tuzlar, filtrasyonlar ve kimyasallar tarafından tümüyle yok edilemezler.
- Klor kaybını önleyin.Klor güneş ışığında çok çabuk buharlaşmaktadır. Bu yüzden stabilizatörlü granul klor kullanın.
*Filtrenin düzenli bakımını sağlayın. Her 2-3 ayda bir, kısa süreli ama güçlü bir fitrasyon işlemi yapmayı unutmayın. Bu esnada filtrenizi mutlaka temizlik ürünü ile temizleyin.
- Tatil dönüşünde pırıl pırıl bir havuz bulmak için gerekenleri yerine getirin.
- Yüzey dezenfeksiyonunu ihmal etmeyin.
- Havuzunuzun su kaybını gidermeyi unutmayın. Havuzunuzdaki suyun dolaşımı -kapalı devre sistemlerle- filtrasyondan geçerek sağlanmaktadır. Bu yöntem her bakımdan ekonomiktir. Ama günlük kullanımdan dolayı kayıplar oluşur. Bunu önlemek için havuza bir miktar su ilave etmek gerekmektedir. Bu işlem aynı zamanda organik kirliliklerin yoğunlaşmasını önler.
- Havuzunuzun çevre temizliğine özen gösterin. Havuz çevresindeki birimlerle bir bütündür.
Çevresinin kirliliği havuzun genel temizliğini olumsuz yönde etkiler.
- Havuzunuza kış aylarında da iyi bakın. Havuzunuzu kışında dolu tutun. Ancak çok soğuk havalarda havuzun buz tutmasını önleyin. Yoksa havuzunuzun kaplama malzemeleri zarar görür.

Ters Yıkama Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?
Filtrede tutunan kirliliklerin miktarı arttıkça buna bağlı olarak basınç da artar. Belirtileri:
- Basınç yükseldiğinde pompanın verimi azalır.
- Filtrenin performansı azalır, birikme devam ederse pislikler havuza kaçabilir.
- Filtredeki kirlilikler daha çok dezenfektan madde tüketimine yol açabilir.
Bu sorunlarla karşılaşmamak için haftada bir ters yıkama yapılması gereklidir. Filtredeki basınç bir hafta boyunca 0,5-1 bar civarında artar.
 

Ters Yıkama İçin En Uygun Zaman Nedir?
Genel olarak önce ters yıkama yapılıp, ardından taze su doldurulur. En son işlem olarak da kimyasal uygulamalar yapılır. Eğer skimmer’de topaklayıcı kullanılıyorsa, bu madde eklenmeden önce her zaman ters yıkama yapılmalıdır.
 

NOT:Havuz kenarının temizlenme işlemi ters yıkamadan hemen sonra yapılmalıdır. Çünkü su seviyesi düşük olduğundan temizlik daha kolay olacaktır.