tel 0 216 540 10 73     mail bilgi@obus-target.com
twitter facebook header_sosyal1 Ziyaretçi Defteri
l Oksiyon-Suyun Raf Ömrü-Bakterisiz Su Kullanımı

Oksiyon-Suyun Raf Ömrü-Bakterisiz Su Kullanımı

ELEKTRO KİMYASAL SİSTEMLE Damacanaların temizlenmesi, kaynak suyuna iyonlarla bakır ilave edilmesi, akar sulardan bakterisiz temiz su üretimi, atık suların geri kazanılması, kullanım suyu tesisleri, otellerin, hastanelerin, sitelerin depoladığı suyun sterilizasyonu, yüzme havuzları, süs havuzları, yapay göletler, seracılıkta bitkileri bakterisiz su ile besleme, kuş ve piliç besleme çiftlikleri, fabrikalar, çok su tüketen işletmeler, plastik sanayiinde soğutma kuleleri.

ELEKTRO KİMYASAL SİSTEMİ İLE BAKIR İYON ÜRETİMİ+ OKSİJEN ÜRETİMİ
İyonizer sistemi ile sulara 0,2-0,3 ppm düzeyinde bakır iyonları verildiği  taktirde mikropları öldürmeye yeterlidir.Kaldıki sağlık bakanlığı suda 1 ppm bakır olabilir der.

1.BAKIR İYONİZER BÖLÜMÜ

1.BÖLÜM: BAKIR İYONİZASYON sistemi bizim vaz geçemediğimiz seçenektir. NEDEN diyerek sorunun cevabını aslında sizde verebilirsiniz. Kaynak sularında doluma gelen damacanalar belirli kimyasallarla temizlenmeye çalışılmaktadır. Son etapta her ne kadar kendi suyu ile durulanmakta ise de damacana içinde kimyasal kalmaktadır. Bu kimyasallar ozon ile rehabilite edilse de,ozonun her zaman klora ihtiyacı vardır. Zaman zaman kaynak sularında algılanan koku bu ozon&kimya uygulamasından oluşmaktadır. Başta Amerika olmak üzere bir çok ülke BAKIR İYON sistemini tercih etmekte ve ozon sistemini kullanmamaktadır. Hatta bir çok ülkede yasaklanmıştır. 


OKSİJEN+İYONİZER CİHAZI=OKSİYON

İYONİZASYON BULUŞU KİME AİTTİR VE TARİHÇESİ

    
İYONİZASYON sistemi NASA için 1969 yılında aya ilk astronotun inmesinden sonra uzay yolculuğu kapsamında özel olarak araştırılmış keşfedilmiş yüksek teknolojidir. Astronotların aya yolculuğunda mikropları öldürmek ve suyun arıtılmasını sağlamak için hedeflenmiştir. Üç hafta için planlanan bu yolculukta proje başarıyla uygulanmıştır. İYONİZER 1980 yılı başında NASA ya ait patentin düşmesi ile başta Amerika, Avusturalya ve Avrupa'da OZON ve UV sistemlerine kıyasla, çok yoğun olarak %80 kullanımla ön sıraya geçti.
OKSİYON CİHAZI=OKSİJEN+İYONİZER

İYONİZASYON NEDİR!.
    
Elektronik bakır , gümüş iyonizasyonu , suyu bakteri , virüs ve mikro organizmalardan temizlemek için kullanılan insan ve çevre sağlığına zararlı ve pahalı bir yöntem olan mikropları öldürmeye çalışan kimyasal çeşitlerinin tümüne alternatif olarak geliştirilmiş bir teknolojidir.

Çalışma şeklini şematik resimde gördüğünüz gibi Sizlere sunduğumuz İYONİZER sistemde, cihazımız tarafından elektrolize edilen  bakır ve

gümüş elektrotlar şeffaf boru içindedir.Bakır ve gümüş iyonları su ile karışıma geçer ve suyla özleşerek suyun içinde kalıcı bir element olur.

Damacanaya doldurulan su tüketilinceye kadar, oluşabilecek tüm bakterileri,virüsleri ve diğer mikro organizmaları öldürmeye devam eder.Tatsız,kokusuz ve uçucu olmayan, suyunuzun içinde var olan diğer elementlerin arasına karışır.Aynı zamanda suyunuzun kalitesi artar.
OKSİYON CİHAZI-OKSİJENLE BİRLİKTE BAKIR İYONLARI ÜRETİR

SİSTEMİN ANA KÜREDE KULLANILDIĞI ALANLAR   

Sistem Amerika başta olmak üzere birçok ülkede su kaynaklarında damacanaların temizlenmesinde, kaynak suyuna iyonlarla 
bakır ilave edilmesinde, akar sulardan bakterisiz temiz su üretiminde, atık suların geri kazanılmasında kullanım suyu tesislerinde, sitelerin depoladığı suyun sterilizasyonunda, yüzme havuzlarında, süs havuzlarında, yapay göletlerde, seracılıkta bitkileri bakterisiz su ile beslemede, kuş ve piliç besleme çiftliklerinde, fabrikalarda, plastik sanayiinde soğutma kulelerinde , adı geçen bu işletmelerin %80 %80inde bakterisiz su elde etmek için İYONİZER sistemi kullanılmaktadır.

OKSİYON CİHAZI-BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR

BU SİSTEMİ NEDEN KULLANMALIYIZ. OKSİYON CİHAZI-VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜR

Suya verilen bakır iyonları su içinde kalıcı olur.Suyun ısınması ilede daha aktif hale gelir ve bakterileri imha eder. Kimyasalların 
hepsinin ayrı ayrı vazifeleri olduğu halde, bakır iyonizer sisteminin başlıca üç ayrı vazifesi vardır. Suyun içinde olan bakterileri 
öldürmek, gözle görülemeyecek kadar bu küçük yaratıkların üremesini önleyip statik elektrikle binlercesini bir araya getirip 
topaklamak, filtrede tutulmasını sağlamak dolayısıyla koloniler oluşturmasını önlemek ve suya  parlaklık vermektir.

Bu başarı elektrotların belirli alaşıma sahip olmasından kaynaklanır. Bu metaller ise bakır, gümüş ve çinkodan ibarettir.Bu elektroliz işlemi sırasında elektrotlara verilecek akım çok iyi hesaplanmalı ve elektrotların kendi ağırlığını kaybettikçe de cihazdaki microproses vasıtası ile her an hesap edilerek akım değişimi sağlanmalıdır. Bunun altında kalan hesaplamaların hiç biri başarı gösteremez. Cihazlar bir görsellikten öteye gidemezler.

Kimyasalların hiç biri tüm bakterileri, virüsleri, mikro organizmaları tam imha edemez, etkili olmaz veya yetersiz kalır. Yosunlanma bu sebeple çok hızlı artar.Genelde klorun yardımına ihtiyaç duyan ozon çok etkili olmasına rağmen gaz halinde koku verirken aynı zamanda suyun tadını bozar ve kısa zaman içinde suyu terk eder. İçme sularında bu terk etme kapağın kalitesi, veya makinede iyi kapama basıncı kullanılmaması ve en mühimi havanın sıcaklığı en büyük etkenlerden bir kaçıdır. Suya verilen iyonlar ise sıcaklıkta daha etkili olduğu gibi damacana dibinde kalan en son su damlasının bile içinde kalan bir elementtir ve vazifesi olan bakteri ve virüsleri öldürme işlemine devam eder.

Sağlık bakanlığımızın içme sularında 1 ppm bakıra müsaade etmesi ise, aslında 1 ppm bakır miktarının insana yararlı olmasındandır. 1ppm miktarın ne olduğunu açtığımızda milyonda bir anlamına gelir. Bir ton su bin litredir. Bin litre su ise bir milyon gramdır. Demekki bin litre su içtiğimizde bir gram bakır alırız ki bu vücudumuzun istediği bakırın yanında küçük bir birim olarak kalır. İyonizer sistemi 0,2-0,3 ppm bakırı su içine karıştırdığı taktirde vazifesini başarıyla yapmış olur. 
OKSİYON CİHAZI-DAMACANA YIKAMADA KİMYA KULLANDIRMAZ.


OKSİYON CİHAZI-SICAK ORTAMDA DAHA ETKİLİDİR

SU ARITMA CİHAZLARINA GÖRE İYONİZER.

Su nereden çıkarsa çıksın içindeki elementlerin miktarı ile, elementlerin farklılığı ile, sertliği ile, pH derecesi ile, sıcaklığı ile alkalin derecesi ile,bulanıklık derecesi ile, tuz oranı ile, tadı ile, şehir sularında ise suya atılan klor ile birbirinden çok ayrı sulardır. Bilhassa evlerimize ve işyerlerine verilen şehir suları suyun bize ulaştığı borulara girdiği anda hatırı sayılır mükemmellikte ise de bizim tesisatımızdan bardağa veya arıtmaya girdiği ana kadar çok değişmekte ve vasıflarını kaybetmektedir. Tesisatlar genelde yıllarca önce yapılmış tesisat içi ve dışı ile korozyana uğramış mikrop yuvalarıdır. Arıtmalar ister evimizde, işyerimizde veya kaynakta olsun belirli müşterek elemanların içindeki elementlerden geçerek küçük partikülleri tutmaya ve tat değiştirmeye odaklıdır asla bakterileri öldürmekle uğraşmazlar. Direk musluğumuza gelen suda az miktar klor olmasına rağmen ölçülebilir derecede klor vardır. Klorlu suyu içmek veya koklamak çok tehlikelidir. Klorun arıtmayla atıldığı hiçbir literatürde yoktur. Evimiz için satın aldığımız suları daha uygun hale getirmek için arıtma kullanmak daha akıllıca bir tercih olabilir. 
OKSİYON CİHAZI-SUYUN RAF ÖMRÜNÜ AYLARCA UZATIR.

ÜRETTİĞİMİZ SİSTEMLER VE KAPASİTE      
Cihazlar sahip olunan suyun tonajına, günlük kullanımına, suyun özelliklerine göre seçilir. Az veya çok su kullanımı, su kaynağı, fabrika, holding veya bir şehir suyu kapasitesi fark etmez. OBÜS TARGET in ürettiği doğa dostu sistemler diğer donanımları ile kaynak sularını,yağmur sularını, kuyu sularını, kullanılmış atık ve bulanık suları iyileştirmek için, suyun ihtiyacına göre ayrı modeller sunar. OKSİYON CİHAZI-SU KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞKENDİR.

2-OKSİJEN ÜRETİM BÖLÜMÜ


2.BÖLÜM:OKSİJEN JENARÖTÖRÜ. Bu bölüm kaynak olarak suyunuzu kullanır. Elektroliz yolu ile parçalanan H+02 olarak deponuzdaki suyu parçalar OKSİJEN ÜRETİR. Suyun içinde dezenfeksiyon işini tamamlar ve tekrar hidrojen ile birleşerek su olup özüne döner. Size doğal, saf, kokusu olmayan oksijeni bedava üretir. Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar. Cihazın menü bölümünden seçerek istediğiniz ayarları yapmak parmaklarınızın ucundadır.
Cihazlarda olmazsa olmaz müşterek özellikler vardır.

- OBÜS TARGET elektronik dc voltaj otomatik kontrollü pano ve panonun kumanda ettiği başarıyla çalışan, komponentlerin listesi.
- Ölçülemeyecek kadar az enerji tüketimine sahip elektronik teknoloji.
- DC enerjinin miliamper akım ve düşük voltaj kontrolü.
- Sadece su akış sırasında algılama ile haberleşip çalışan sistem.
- Su akış haberini alıp kendini düzenleyen su yön valfi.

Bakır Elektrotlar
- Şeffaf boru üstünde montajlı bakır/oksijen hücresi OBÜS TARGET elektrotlarının hücresi.
- Bir çift kendi kendini temizleyen bakır plaka elektrot.
- Çok düşük akımla çalışır.0,3-1 ppm ve 2 ppm arasında bakır iyonları üretir.Bu iyonlar yavaş yavaş suya enjekte edilir.
- Suyun oksijen ihtiyacını üreten,bir çift titanyum elektrotlar.Bu oksijen üretimi ile ağır metallerin ve inorganik kimyasalların topaklanarak filtrede tutulmasını sağlar.
- DC enerjinin miliamper akım ve düşük voltaj kontrolü.
- Sadece su akış sırasında algılama ile haberleşip çalışan sistem.
- Su tonajına göre seçilen minimum 450 lik kum filtresi. 
OKSİYON CİHAZI
- Cam filtre malzemesi.
- Ters yıkama için 6 yollu vanası.
- Normalde kapalı konumlu Programlanır ve suyun debisini ölçer valf.
- Birinci kalite dünya markası olan komponentler listesi.
- Su deposu ile iletişim sağlayan valf ve debi metre.
- Suyun pH ve Alkalin değerlerini devamlı dengede tutan dijital OBSİYONEL sistem.
- 2000 ile 6000 Litre temiz suyun depoya geçişinden sonra otomatik ters yıkama sistemi.
- Klorin oluşmasını önlemek için, basınca duyarlı zaman ayarlı otomatik deşarj sistemi.

OKSİYON CİHAZI-DOĞA DOSTU AKILLI SİSTEM

SİSTEMİN KULLANIM NEDENİ VE FAYDALARI

- Doğaya döktüğünüz 1 litre kimyasallı su 18 litre kaynak suyunu kirletir. Son derece zararlı kansorejen etkisi olan kimyasallardan insanımızı ve doğayı bu tehlikeden korursunuz.

- Kimyasalları stok yapmanıza gerek kalmaz, insan ve çevre sağlığını koruyarak doğa dostu olursunuz. 
- İnsan ve çevre sağlığı açısından hiçbir tehlikesi bulunmayan sistemler dizisi, elektrokimyasal teknoloji kullanarak yapılan dezenfeksiyon işlemi.
- Dezenfeksiyon için ihtiyacını suyun kaynağından kendi suyunuzdan OKSİJEN üreterek yapar.
- Oksijen üretirken statik elektrikle ölmüş mikro organizmaları topaklar ve cam filtrede tutar.
- Çalışmaya başladığı andan itibaren yatırımınızı geri ödemeye başlar. OKSİYON CİHAZI
- Herhangi bir bakım gerektirmez. Bakım için elemana ihtiyaç duymaz.
- Olası bir durumu cihaz haber verir.
- Kurulu düzeninize uyumludur.Kurulu hiç bir elemana zarar vermez.
- Tesisatta kullandığınız fittings ve boru malzemeyi temiz tutar ömrünü uzatır.
- Ters yıkama yaptığınızda suyu bahçenize verebilirsiniz. Doğayı kirletmez kaynak sularına zarar vermezsiniz. 
- Kimyasallar ve ozon gibi koku vermez.
- Kaynak sularında son durulama ne her kadar zaman ayarlı yıkama ve birkaç bölgeden oluşsa da damacana içinde temizlik için kullanılan kimyasal kalıntısı olur.
- İyonizer sistemi, sadece durulama suyunun iyonlaştırılması için dahi olsa,kalan iyonlar insana faydalı  bakteri avcısıdır.
- Suda buharlaşıp yok olmaz.
- Sıcak havayı umursamaz. Sıcağı sevip üreyen bakterileri daha çabuk öldürür. Yosunlanmayı önler.
- ÜRÜNÜN raf ömrünü aylarca doğal tutar. Suyun parlak ve canlı görüntüsünün devamını sağlar.
- Suyun pH değerine etkisi yoktur. OKSİYON CİHAZI.İsterseniz pH ve Alkalini ayarlar.

Kaynaklara dolum için gelen damacanalarda milyonlarca bakteri var.Durulamada dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimyasallar bu bakteri ve virüslerin tamamını asla yok edemez.OKSİYON cihazı ile kaynağın suyundan suyun oksijenini açığa çıkarıp, tam hijyen sağlayalım. bakır iyon üretimi yapıp suya kalıcı savaşçılar katalım. SONRA Suyunuza son kullanım tarihini aylar ve yıllar yazmak sizin elinizde olsun.
Gelin bu yaratıkları damacanadan,sitelerdeki su depolarından, fabrikalarda kullanılan sulardan,soğutma kulelerinde kullandığınız sulardan, besi çiftlikleri ile seralarda kullanılan sulardan, bakteri ve virüslerin yaşamına son verip suyunuzu kurtarıp doğaya yardım edin.

OKSİYON CİHAZI İLE-BAKTERİ VE VİRÜSE SON

SEVDİKLERİMİZ SORUNSUZ BİR SUYU DÜŞÜNMEDEN KANA KANA İÇMELİDİR.